B, A. (2015). Nadanie stopnia doktora habilitowanego. Polish Journal of Social Rehabilitation, (9), 182-183. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/209