(1)
KonopczyƄski, M. Pedagog Resocjalizacyjny W Przestrzeni Instytucjonalnej. rp 2019, 7-10.