(1)
Kulbaka, J. Więziennictwo W Królestwie Polskim W I Połowie XIX W. Ze Szczególnym Uwzględnieniem Kodeksu Karzącego Z 1818 Roku. rp 2021, 61–79.