(1)
Kromolicka, B. Edukacja Nieformalna Jako Komponent Twórczej Resocjalizacji W MOW. rp 2021, 29–43.