(1)
Klonowska, I.; Sawicki, K. A. Chmielewska, A. Janus-Dębska, G. Rybicka Zawód Kuratora Sądowego W Polsce: Praca, Misja, Pasja, Przygoda? Rozważania O Stanie Obecnym I Przyszłości Kurateli Sądowej W Polsce Na Podstawie Wyników Badań Własnych (“The Profession of the Probation Officer. rp 2021, 509-512.