(1)
Miszewski, K. Adapting to Isolation in Prison. rp 2020, 156-177.