[1]
KonopczyƄski, M. 2019. Pedagog resocjalizacyjny w przestrzeni instytucjonalnej. Resocjalizacja Polska. 15 (Mar. 2019), 7-10. DOI:https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.01.