[1]
Stasiorowski, S. 2021. Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań. Resocjalizacja Polska. 22 (Dec. 2021), 565–584. DOI:https://doi.org/10.22432/rp.418.