[1]
Bąbka, J. 2021. Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Resocjalizacja Polska. 22 (Dec. 2021), 409–427. DOI:https://doi.org/10.22432/rp.409.