[1]
Pospiszyl, I. 2021. Neopenologia - spór o sens istnienia resocjalizacji penitencjarnej. Resocjalizacja Polska. 22 (Dec. 2021), 185-204. DOI:https://doi.org/10.22432/rp.396.