[1]
Kulbaka, J. 2021. Więziennictwo w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karzącego z 1818 roku. Resocjalizacja Polska. 22 (Dec. 2021), 61–79. DOI:https://doi.org/10.22432/rp.389.