[1]
Kwiatkowski, B. 2019. Funkcje samouszkodzeń osadzonych kobiet pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych. Resocjalizacja Polska. 18 (Apr. 2019), 231-247. DOI:https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.13.