Family in perception and in opinion of persons holding prison sentences


Abstract

Defining a family as a system of related elements that are in mutual relations with each other, it is assumed that understanding individual parts of it is not possible to separate from the whole. Breaking the bond by isolating one of its members leads to system disturbances and the need to reorganize it. If the unit is placed in a penitentiary institution, it is condemned to long-term exclusion from its family, which in turn leads to dysregulation of the system, and even - in the situation of inability to cope with change - the break-up of the family.


Keywords

family system; family relations; convicted; social stigmatization

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.

Chańko A. (red.), 2016, Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Łomża.

Chańko A., 2015, Świat poza murami – funkcjonowanie kobiet w przestrzeni społecznej po opuszczeniu zakładu karnego, [w:] Sawicki K., Chańko A., Ćwikowski R.(red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Alterstudio, Białystok.

Giza-Poleszczuk A., 2005, Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Hołyst B., 2009, Socjologia kryminalistyczna, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa .

Jaworska A., 2013, Reedukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej, Kultura i Edukacja 94 (1).

Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lalak D., 2010, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu [w:] Palka S.(red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.

Machel H., 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, Resocjalizacja Polska 7/2014.

Maslow A., 2004, w stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy "Rebis".

Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin, PWN, Warszawa.

Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

Plopa M., 2005, Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Sakowicz T., 2006, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Stanik J. M., 2013, Psychologia sądowa, PWN, Warszawa.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Published : 2019-03-28


Chańko – Kraszewska, A. (2019). Family in perception and in opinion of persons holding prison sentences. Resocjalizacja Polska, (15), 161-178. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.10

Anna Chańko – Kraszewska  chankoanna@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.