Perspective of assassin’s life quality – judgmental discussion about significance of experiences multicontextuality


Abstract

In the article, the aspect of condemned ageing, revealing the sense of his duality: his age, prison isolation, has been emphasized. Discussions concerning attempts pushing of fuzzy concern idea for the contemporary olds functioning in penitentiary, inflict anxiety. The vision of necessities, matched with real senior determinants in the perspective of his narration,
represents the aim of the study. Subject of the analysis I made senior after life sentence, having ability to function in a prison. However phenomenon of distinct perception and going through the time by improsoned, particularly a life turning points, was a subject of the study. Intention of the researcher was the fact of extracting something, that was unperceivable so far. Text pictures of biography analysis of individual, who faces critical moments in his life, which are being read as including them in the history plot of life’s turning points. Regarding depicted background, additional “framework” clarifying intentions of researcher working in the field of hermeneutics, was epiphany, used as experience one of a kind, genuine, dividing seniors’ life for “before” and “after, for “at the time” and “at present”.


Keywords

senility suffering; condemned; biography; evanescence

Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Charmez K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gradoń K., 2010, Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Guba E., Lincoln Y.S., 2005, Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, (red.) N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa.

Hałas E. (1987), Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 31.

Kafar M., 2011, Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego, [w:] Biografie naukowe. Perspektywa trans dyscyplinarna, (red.) Kafar M., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kowalczyk M., 2010, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Miłek K., 2010, Kara kryminalna – środkiem odwetu czy wychowania?, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.

Niedbalski J., 2010, Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, (red.) Konecki K.T., Kasperczyk A., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Paszkowska M., 2010, Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.

Seredyńska D., 2013, Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Sławecki B., 2012, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, (red.) Jamielniak D., Warszawa.

Studen S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.

Szymanowski T., 2011, Międzynarodowe Standardy wykonywania kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 72–73.

Świtka J., 2013, Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Urbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] Uczenie się z (własnej) biografii, (red.) Dubas E., Świtalski W., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Zalewski W. (red.), 2015, Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Published : 2018-02-16


Żeromska- Charlińska, J. (2018). Perspective of assassin’s life quality – judgmental discussion about significance of experiences multicontextuality. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 171-185. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.12

Joanna Żeromska- Charlińska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.