Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej

Wojciech Andraszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.07

Abstrakt


Celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja wybranych teorii kryminologicznych. Świadomie pomijam koncepcje o innym profilu, koncentrując się na kategorii płci kulturowej jako kluczowej. Celem moich rozważań nie jest przedstawienie całościowej wizji kryminologicznych koncepcji przestępczości kobiet lecz tylko pewnego jej wycinka. Treść narracji jest zatem częściowo reprezentatywna dla przedstawionego problemu, a w dalszych eksploracjach podejmę próbę uwzględnienia perspektyw teoretycznych w innych nurtach, które związane są ze studiami nad kobiecością (ang. gender studies).

Słowa kluczowe


przestępczość kobiet; kryminologia; wiktymizacja; paternalizm; feminizm; emancypacja

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adler F., 1975, Sisters in Crime. The Rise of New Female Criminal, New York.

Carlen P., 1992, Women, Crime, Feminism and Realism, [w:] Realist Criminology: Crime Control and Policing in the 1990s, (red.) Lowman J., MacLean B.D., London.

Carlen P., Worall A., 1987, Gender, Crime and Justice, Bristol.

Chesney-Lind M., Eliason M., 2006, From invisible to incorrigible: The demonization of marginalized women and girls, „Crime Media Culture”, Vol 2.

Daly K., Chesney-Lind M., 1988, Feminism and Criminology, „Justice Quarterly”, Vol. 5, no. 4.

Dodge M., 2013, Where are all the women in white-collar crime?, [w:] Routledge International Handbook of Crime and Gender Studies, (red.) Renzetti C.M., Miller S.L., Gover A.R., London.

Gelsthorpe L., Morris A., 1998, Feminism and Criminology in Britain, „The British Journal of Criminology”, Vol. 28, no. 2.

Gromkowska-Melosik A., 2002, Kobiecość w kulturze globalnej. (Re)konstrukcje i (re)prezentacje, Poznań.

Hannon L., Dufour L.R., 1998, Still just the study of men and crime? A content analysis, „Sex Roles”, Vol. 38.

Hartman J.L., Sundt J.L., 2010, [hasło:] F. Adler: Sisters in Crime, [w:] Encycopedia of Criminological Theory, (red.) Cullen F.T., Wilcox P., Vol. 1, Sage Publications.

Islam M.J., Banarjee S., Khatun N., 2014, Theories of Female Criminality: A criminological analysis, „International Journal of Criminology and Sociological Theory”,

Vol. 7, nr 1.

Lahm K.F., 2010, [hasło:] Simon J. Women and Crime, [w:] Encycopedia of Criminological Theory, (red.) Cullen F.T., Wilcox P., Vol. 1, Sage Publications.

Miller J., Mullins Ch.W., 2009, The Status of Feminist Theories in Criminology, [w:] Taking Stock: The Status of Criminological Theory, (red.) F.T. Cullen, London.

Naffine N., 2016, Female Crime. The Construction of Women in Criminology, Oxford University Press.

Newburn T., 2017, Crimnology, Third edition, Routledge.

Potter H., 2006, An argument for black feminist criminology: Understanding African American women’s experiences with intimate partner abuse using an integrated approach, „Feminist Criminology”, Vol. 1, no. 2.

Simon R., 1975, Women and Crime. The Rise of New Female Criminal, New York.

Simpson S.S., 1989, Feminist Theory, Crime, and Justice, „Criminology”, Vol. 27, nr 4.

Smart C., 1976, Woman, Crime and Criminology, Feminist Critic, Londyn.

Smart C., 1997, Criminological Theory: Its Ideology and Implications Concerning Woman, „The British Journal of Sociology”, Vol. 28, nr 1.

Źródła internetowe

Armentrout E., An Analysis of Adler’s Theory and the Female Criminal, https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc4642/m2/1/high_res_d/thesis.pdf, [dostęp: 20.09.2017].

Juvenile Offenders and Victims: 2014, National Report, https://www.ojjdp.gov/ ojstatbb/nr2014 [data pobrania: 4.08.2017].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.