The Strategy of Harm Reduction in Work with People Addicted to Drugs and Alcohol


Abstract

The policy of EU Member States, the United States, South America and Australia is heading towards the restructuring of the support system for addicts by implementing actions meant to limit the health and social damages resulting from the use of psychoactive substances. Many countries offer access to low-threshold programmes whereby the participant is not forced to maintain abstinence or submit to the excessive rules and obligations of a rehabilitation center. Harm reduction is a philosophy based on pragmatic and realistic goals of working with addicts and users. It assumes that each change, even the smallest, is important and should be supported. Harm reduction programmes usually function in several sectors of social assistance – therapy, social rehabilitation, dangerous behavior prevention and social services. In Poland, the widening of the scope of the treatment offer by harm reduction programmes is still marginal, and the changes in the system of treating addiction do not keep up with the dynamic changes in the pattern of using psychoactive substances. The monolithic system of assistance, based on abstinence, is not sufficient and does not respond to the changing needs in terms of helping those people who require it.


Keywords

harm reduction; addiction; treatment programmes; addiction prevention

Beck A.T., Wright F.D., Newman C.F., Liese B.S., 2007, Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bukowska B., 2012, Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – przegląd teorii i modeli, [in:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (eds.) Jabłoński P.,

Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.

Cebulska J., 2015, Program ograniczania picia realizowany w poradni w Toruniu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, no. 5.

Cunningham J.A., McCambridge J. (2012), Is Alcohol Dependence Best Viewed as a Chronic Relapsing Sisorder?, „Addiction”, 107(1).

Czabała Cz., 2010, Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warsaw.

Fudała J., 2014, Redukcja szkód jako cel leczenia osób uzależnionych od alkoholu, „Świat Problemów”, no. 5.

Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz. (eds.), 2012, Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.

Jakubczyk A., Wojnar M., 2012, Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń, „Psychiatria Polska”, Vol. XLVI, no. 3.

Klingemann J., 2013, Samowyleczenie – proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, no. 5.

Klingemann J., 2015, Redukcja szkód a programy ograniczania picia, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, no. 5.

Ligus S., 2006, Powrót do kontrolowanego spożywania alkoholu, [in:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, (eds.) Badora S., Mudrecka I., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Malczewski A., 2015, Leczenie i redukcja szkód w Europie, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, no. 5.

Malczewski A., Struzik M., Jaśkiewicz A., 2009, Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski, Centrum
Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warsaw.

Pużyński S., Wciórka J., 2007, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo
Medyczne Vesalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warsaw.

Sempruch-Malinowska K., Zygadło M., 2012, Redukcja szkód związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, [in:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (eds.) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.

Sobeyko J., 2008, Problematyka redukcji szkód w polskim ustawodawstwie dotyczącym narkomanii na tle porównawczym, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, 54, 2.

Tatarsky A., 2007, Redukcja szkód w psychoterapii: nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warsaw.

Tatarsky A., Kellog S., 2012, Psychoterapia Integracyjna w oparciu o Model Redukcji Szkód. Studium przypadku używania substancji psychoaktywnych, wielokrotnej traumy i skłonności samobójczych, [in:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (eds.) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.

Zalecenia do tworzenia i realizacji programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, 2015, no. 5.

Legal acts:

Ordinance of the Council of Ministers dated 22 March 2011 on the National Programme for the Prevention of Drug Addiction for the years 2011–2016, Journal of Laws No. 78, item 428.

National Health Programme 1996–2005, 1996, the Interdepartmental Coordinating Team of the National Health Programme, Ministry of Health and Social Welfare, Warsaw.


Internet sources:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106992 [access: 3.01.2016]

http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe [access: 9.01.2016].

Published : 2016-12-13


Dubiel, E. (2016). The Strategy of Harm Reduction in Work with People Addicted to Drugs and Alcohol. Polish Journal of Social Rehabilitation, (11), 63-81. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.06

Ewa Dubiel 
University of Opole  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.