Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie.Badania pilotażowe.

Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.11

Abstrakt


Celem niniejszego doniesienia jest odpowiedź na pytanie, czy poziom prężności psychicznej łączy się z poczuciem otrzymywanego wsparcia w grupie osób badanych. Badania przeprowadzono na 174-osobowej grupie nastolatków, obojga płci, w wieku 14–18 lat.
W prezentowanych badaniach uczestniczyły dwie grupy respondentów, 112 osoby zaklasyfikowano do grupy nieprzystosowanych społecznie, natomiast 62 osoby do grupy porównawczej. Badania przeprowadzono w ośrodkach kuratorskich. Do zbadania prężności psychicznej wykorzystano Polska skala SPP-18 N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego oraz Kwestionariusz Czynników Wsparcia własnego autorstwa. Uzyskano następujące rezultaty: ogólny poziom prężności psychicznej koherencji i czynników 1, 3, 4 nie różni się istotnie w porównywanych grupach. Młodzież nieprzystosowana społecznie różni się istotnie od młodzieży z grupy porównawczej w wytrwałości i determinacji w działaniu oraz poczuciu wsparcia szkolnego. Prężność psychiczna oraz poczucie wsparcia (rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego) korelują ze sobą w grupie młodzieży nieprzystosowanej.


Słowa kluczowe


prężność; młodzież; ośrodki kuratorskie; nieprzystosowanie społeczne

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Dean J., Stain H.J., 2007, The Impact of Drought on the Emotional Well-Being of Children and Adolescents in Rural and Remote New South Wales, „The Journal of Rural Health”, 23 (4), s. 356–364.

Garmezy N., 1974, Children at Risk: The Search for the Antecedents of Schizophrenia, Part II: Ongoing Research Programs, Issues, and Intervention, „Schizophrenia Bulletin”, 9.

Kawula S., 2012, Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, AKAPIT, Toruń.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Luthar S.S., 2006, Resilience in Development: A Synthesis of Research Across Five Decades, [w:] Developmental Psychopathology: Risk, Disorder and Adaptation, (eds.) Chicchetti D., Cohen D., John Wiley and Sons, New York, s. 739–795.

Masten A.S., Obradovic J., 2006, Competence and Resilience in Development, „Annals New York Academy of Sciences”, 1094.

Nowak B.M., 2012, Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, Skala pomiaru prężności – SPP-25, „Nowiny Psychologiczne”, nr 3, s. 39–56.

Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., 2014, Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 19 (2/2014), s. 7–24.

Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., Rogala E., 2015, Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 96(3), s. 570–577.

Kilmer R.P., Tedeshi R.G., 2005, Assessing Strengths, Resilience, and Growth to Guide Clinical Interventions, „Professional Psychology. Research and Practice”, 36(3), s. 230–237.

Werner E.E., Smith R.S., 1989, Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth, Adams Bannister Cox Pub, New York.

Vanderbilt-Adriance E., Shaw D.S., 2008, Conceptualizing and Re-Evaluating Resilience Across Levels of Risk, Time, and Domains of Competence, „Clinical Child & Family Psychology Review” 11, s. 30–58.

Strony internetowe

Meichenbaum D., Understanding resilience in children and adults: Implications for prevention and interventions, http://www.melissainstitute.org/documents/resilienceinchildren.pdf, [data pobrania: 14.02.2015]

NCH – The Bridge Child Care Development Service. (2007). Literature review: Resilience in Children and young people. London: NCH – The Bridge Child Care Development Service. www.actionforchildren.org.uk/ [data pobrania: 14.02.2015]

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.