Poczucie sensu życia osób uzależnionych od narkotyków

Marta Kaczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.08

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań oceny zmian zachodzących w sferze egzystencjonalnej (poczucia sensu życia) osób uzależnionych od narkotyków i poddanych terapii. Badania przeprowadzono w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MONAR w Lublinie. Przebadano 25 pacjentów Ośrodka w wieku od 17 do 58 lat. Grupą porównawczą w pierwszej części badań, dotyczących poczucia sensu życia, były osoby nieuzależnione. W drugiej części badań, badając różnice w poziome uzależnienia i poczucia sensu życia u osób uzależnionych z różnych ośrodków terapeutyczno-resocjalizacyjnych, grupę porównawczą tworzyli pacjenci z Ośrodka MONAR z Głoskowa. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem Kwestionariusza testu przesiewowego uzależnienia od narkotyków opartego na kryteriach ICD-10 oraz Skali Sensu Życia (PIL). Na podstawie wyników badań określono poziom poczucia sensu życia osób uzależnionych od narkotyków. Przeprowadzona analiza wyników badań empirycznych wykazała, że osoby silnie uzależnione mają niższy poziom poczucia sensu życia.

Słowa kluczowe


uzależnienie od narkotyków; poczucie sensu życia; sens życia

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adler A., 1986, Sens życia, PWN, Warszawa.

Cekiera C., 1985, Toksykomania, PWN, Warszawa.

Obuchowski K., 1983, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa.

Parcevaux P., 1995, W obliczu narkomanii. Nowe spojrzenie, WAM, Kraków.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Podgórecki A., 1976, Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa.

Twardowski J., 2000, Nie tylko o jeżach. Myśli i opowieści o przyrodzie, PIW, Warszawa.

Raporty

MOIW, 1986, Informacja Statystyczna dot. rozmiarów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w roku 1985; Warszawa.

„POLAND” 2013, New Development, Trends and in-depth information on selected issues, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.