Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej

Adrianna Alicja Fronczak

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.06

Abstrakt


Autorka porusza tematykę rodzajów i form zachowań agresywnych oraz mechanizmów powstawania agresji u dzieci. Przedstawia także założenia społeczno-poznawczego modelu pracy z agresywnymi dziećmi. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi, zaniepokojonych ich agresywnymi zachowaniami w sytuacji kiedy dotychczas wykorzystane metody pracy nie są wystarczająco efektywne.

Słowa kluczowe


dzieci; agresja; zachowania agresywne; społeczno-poznawczy model pracy z dziećmi agresywnymi

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Ambroziak K., Kołakowski A., 2013, Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Bandura A., 2015, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bodanko A., 1998, Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jeden ze sposobów zachowań, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2.

Czemierowska-Koruba E., 2014, Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Frączek A., 1979, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Frączek A., 1993, Rola norm społecznych w rozwoju zachowania agresywnego, [w:] Socjalizacja a agresja, (red.) Frączek A., Zumkley H., Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Frączek A., Kofta M., 1978, Frustracja i stres psychologiczny, [w:] Psychologia, (red.) Tomaszewski T., PWN, Warszawa.

Glick B., Gibbs C.J., 2011, Trening zastępowania agresji, Wydawnictwo Instytutu „Amity”, Warszawa.

Hollin R.C., 2013, Trening Zastępowania Agresji: kontekst poznawczo-behawioralny, [w:] Nowe perspektywy zastępowania agresji. Praktyka, badania naukowe i wdrożenia, (red.) Goldstein P.A., Nensen R., Delaflod B., Kalt M., Wydawnistwo Instytutu

„Amity”, Warszawa.

Kołakowski A., 2013, Kliniczny obraz zaburzeń zachowania, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Kołakowski A., 2013, Diagnoza zaburzeń zachowania, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Larson J., 2012, Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Larson J., Lochman J., 2012, Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Libiszowska-Żółtkowska M., 2008, Agresja – słowo wstępne, [w:] Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, (red.) Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K., Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Markus H., 1993, Ja w myśli i pamięci, [w:] Poznanie – afekt – zachowanie, (red.) Maruszewski T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Myers D.G., 2003, Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań. Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej

(s. 73–85) 85

Obuchowska I., 2001, Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej, [w:] Agresja i Przemoc, (red.) Binczycka-Anholcer M., Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa–Poznań.

Opora R., 2010, Resocjalizacja: Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Skorny Z., 1968, Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, PWN, Warszawa.

Urban B., 2012, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wysocka E., 2013, Społeczno-kulturowe wyznaczniki agresji młodzieży – próba systematyzacji, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania, (red.) Borecka-Biernat D., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.