Aggression in Children in the Light of the Socio-Cognitive Theory


Abstract

The article includes information on the types and forms of aggressive behavior and mechanisms of aggression in children. In addition, there are presented the assumptions of sociocognitive model of work with aggressive children. The paper is mainly addressed to people working with children, concerned about their aggressive behavior and aware the hitherto methods are not sufficiently effective.

Keywords

children; aggression; aggressive behavior; socio-cognitive

Ambroziak K., Kołakowski A., 2013, Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Bandura A., 2015, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bodanko A., 1998, Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jeden ze sposobów zachowań, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2.

Czemierowska-Koruba E., 2014, Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Frączek A., 1979, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Frączek A., 1993, Rola norm społecznych w rozwoju zachowania agresywnego, [w:] Socjalizacja a agresja, (red.) Frączek A., Zumkley H., Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Frączek A., Kofta M., 1978, Frustracja i stres psychologiczny, [w:] Psychologia, (red.) Tomaszewski T., PWN, Warszawa.

Glick B., Gibbs C.J., 2011, Trening zastępowania agresji, Wydawnictwo Instytutu „Amity”, Warszawa.

Hollin R.C., 2013, Trening Zastępowania Agresji: kontekst poznawczo-behawioralny, [w:] Nowe perspektywy zastępowania agresji. Praktyka, badania naukowe i wdrożenia, (red.) Goldstein P.A., Nensen R., Delaflod B., Kalt M., Wydawnistwo Instytutu
„Amity”, Warszawa.

Kołakowski A., 2013, Kliniczny obraz zaburzeń zachowania, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Kołakowski A., 2013, Diagnoza zaburzeń zachowania, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, (red.) Kołakowski A., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Larson J., 2012, Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Larson J., Lochman J., 2012, Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Libiszowska-Żółtkowska M., 2008, Agresja – słowo wstępne, [w:] Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, (red.) Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K., Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Markus H., 1993, Ja w myśli i pamięci, [w:] Poznanie – afekt – zachowanie, (red.) Maruszewski T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Myers D.G., 2003, Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań. Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej
(s. 73–85) 85

Obuchowska I., 2001, Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej, [w:] Agresja i Przemoc, (red.) Binczycka-Anholcer M., Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa–Poznań.

Opora R., 2010, Resocjalizacja: Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Skorny Z., 1968, Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, PWN, Warszawa.

Urban B., 2012, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wysocka E., 2013, Społeczno-kulturowe wyznaczniki agresji młodzieży – próba systematyzacji, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania, (red.) Borecka-Biernat D., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Published : 2017-07-28


Fronczak, A. (2017). Aggression in Children in the Light of the Socio-Cognitive Theory. Resocjalizacja Polska, (13), 73-85. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.06

Adrianna Alicja Fronczak  adrianna.alicja.fronczak@poczta.onet.pl
Pedagogium Warsaw School of Education and Social Sciences 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.