Reintegracja społeczna młodzieży w warunkach współczesnego państwa a prawa człowieka. Wybrane przykłady i wnioski


Abstract

W artykule przedstawione zostały nowe podejścia do reintegracji społecznej młodzieży które cechuje bardziej przyjazne  dla młodzieży rozwiązanie  jakim jest propozycja sformułowana w dokumencie pt:” Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants”, którego polski odpowiednik to „Zapobieganie recydywie a reintegracja społeczna”, odnosząca się do przykładów młodzieży i nieletnich we współczesnej Francji i powiązania jej z  prawami człowieka. Innowacyjne  podejście zapobiegania recydywie a reintegracja społeczna  jest ukierunkowane na po pierwsze zapewnieniu pomocy skazanej młodzieży  oraz objęcie ich specjalnym nadzorem aby nauczyć skazanego życia bez agresji i przemocy i uniemożliwić uniknięcia ewentualnego powrotu do zachowań o charakterze przestępczym. Published : 2021-12-27


Solarz, P. (2021). Reintegracja społeczna młodzieży w warunkach współczesnego państwa a prawa człowieka. Wybrane przykłady i wnioski. Resocjalizacja Polska, (22), 171-184. https://doi.org/10.22432/rp.395

Piotr Solarz 
Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-2846-6297


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.