Organizational environment factors and the work of individuals serving sentences of imprisonment


Abstract

This article focuses on the issue of undertaking work by individuals sentenced to imprisonment in the context of organizational environment factors in the model developed by M. Leiter. This model addresses the following factors: workload, sense of control, rewards, community support, sense of fairness and values. Presented here are the results of a study conducted in penitentiary units among working individuals serving sentences of imprisonment. The obtained results indicate that the knowledge of organizational factors responsible for the social climate of the workplace may be meaningful for the effectiveness of the process of social readaptation of convicts working there.


Keywords

prison labor; working life; organizational environment factors; social readaptation of convicts

Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Dobrzyński M., 1981, Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi. Organizacja i kierowanie, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
Europejskie Reguły Więzienne, Rekomendacja Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952. posiedzeniu delegatów.
Fengler J., 2000, Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Katz D., Kahn R.L., 1979, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
Kuć M., 2013, Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa.
Leiter P.M., Maslach C., 2002, Areas of Worklife Survey Manual, Centre for Organizationl Research and Development at Acadia University, Wolfville.
Lipińska-Grobelny A., 2007, Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Moos R. H., 2002, A Social Climate Scale; Group Environment Scale Manual, Development, Applications, Research, Redwood City.
Opora R., 2015, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Osiatyński W., 2003, O zbrodniach i karach, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
Sułkowski Ł., 2004, Organizacja a rodzina – więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń.
Witkowski R., 2016, Wolontariat hospicyjny więźniów. W kierunku inkluzji społecznej, [w:] Psychologia Penitencjarna, (red.) M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, PWN, Warszawa.

Published : 2021-09-24


Pięta-Chrystofiak, M. (2021). Organizational environment factors and the work of individuals serving sentences of imprisonment. Resocjalizacja Polska, (21), 435-459. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.25

Marta Pięta-Chrystofiak  marta.pieta@ug.edu.pl
University of Gdańsk  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.