A Polish adaptation of Self-Stigma of Individuals with Criminal Records – SSICR


Abstract

This study presents the Polish version of the Self-Stigma of Individuals with Criminal Records (SSICR) and examines a theoretical model of self-stigma in which perceived stigma leads to stereotype agreement, internalized stigma, and then to anticipated stigma. The adaptation procedure was carried out in accordance with the standards for checking the equivalence of tests on a group of 186 criminal offenders aged 19 to 84 (M=36.4, SD=11.7). Reliability was estimated on the basis of Cronbach’s α indices, factor validity was verified on the basis of confirmatory factor analysis. The validity of the tool was also tested. The obtained results allow to state that the SSICR is a tool with acceptable psychometric properties.


Keywords

self-stigma; prisoners; questionnaire; criminals; adaptation

Agnew R., 1992, Foundation for a general strain theory of crime and delinquency, “Criminology”, 30(1), 47–87.
Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M., Mock J., Erbaugh J., 1961, An inventory for measuring depression, “Archives of General Psychiatry”, 4, 53–63.
Cherney A., Fitzgerald R., 2016, Efforts by Offenders to Manage and Overcome Stigma: The Case of Employment, “Current Issues in Criminal Justice”, 28, 1, 17–31, DOI: 10.1080/10345329.2016.12036054.
Ciosek M., 1993, Izolacja więzienna: wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk.
Corrigan P.W., Watson A.C., Barr L., 2006, The self-stigma of mental illness: Implications for self-esteem and self-efficacy, “Journal of Social and Clinical Psychology”, 25, 875–884, http://dx.doi.org/10.1521/jscp.2006.25.8.875.
Dhami M., Cruise P.A., 2013, Prisoner disenfranchisement: Prisoner and public views of an invisible punishment, “Analyses of Social Issues and Public Policy”, 13, 211–227, http://dx.doi.org/ 10.1111/asap.12007.
Drwal R., 1995, Adaptacja kwestionariuszy osobowości : wybrane zagadnienia i techniki.
Dudek J., 2011, Funkcjonowanie opinii i stereotypów stygmatyzujących jednostki opuszczające zakłady penitencjarne. Master’s thesis, “Faculty of Philosophy”, Jagiellonian University.
Hirschfield P.J., Piquero A.R., 2010, Normalization and legitimation: Modeling stigmatizing attitudes toward ex-offenders, “Criminology: An Interdisciplinary Journal”, 48, 27–55, http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00179.x.
Hornowska E., Paluchowski W., 2004, Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, [in:] Metodologia badań psychologicznych, (ed.) J. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 151–191.
Kieszkowska A., 2018, Rodziny uwięzionych i ich miejsce w środowisku lokalnym, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A”, Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, 1, 168–188.
Kojder A., 1980, Co to jest teoria naznaczania społecznego?, „Studia Socjologiczne”, 3(78), 45–65.
Krajewski K., 1983, Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 45(1), 225–245.
Lawrence J.W., Fauerbach J.A., Heinberg L.J., Doctor M., Thombs B.D., 2006, The reliability and validity of the perceived stigmatization questionnaire (PSQ) and the social comfort questionnaire (SCQ) among an adult burn survivor sample, “Psychological Assessment”, 18, 106–111.
Livingston J.D., Boyd J.E., 2010, Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental illness: A systematic review and meta-analysis, “Social Science & Medicine”, 71, 2150–2161, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.030.
Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., 2008, Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Moore K.E., Milam K.C., Folk J.B., Tangney J.P., 2018, Self-stigma among criminal offenders: Risk and protective factors, “Stigma and Health”, 3(3), 241–252.
Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej (2020), Roczna informacja statystyczna za rok 2019.
Moore K.E., Stuewig J.B., Tangney J.P., 2014, The Effect of Stigma on Criminal Offenders’ Functioning: A Longitudinal Mediational Model, “Deviant Behavior”, 37, 2, 196–218, DOI: 10.1080/01639625.2014.1004035.
Moore K.E., Tangney J.P., Stuewig J.B., 2016, The Self-Stigma Process in Criminal Offenders. Stigma and Health, Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/sah0000024.
Mrózek, Ł., 2014, Zjawisko wykluczenia społecznego więźniów i osób opuszczających ośrodki penitencjarne. Analiza problemu i możliwości przeciwdziałania zjawisku, „Studia Socialia Cracoviensia”, 6, 2(11).
Nilsson A., 2003, Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison Inmates, “Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention”, 4(1), 57–83.
Nowacki Z., 2015, System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach karnych, „Resocjalizacja Polska”, 2, 229–244.
Pager D., 2003, The mark of a criminal record, “American Journal of Sociology”, 108, 937–975, http://dx.doi.org/10.1086/374403.
Parnowski T., Jernajczyk W., 1977, Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne, „Psychiatria Polska”, 11, 4, 417–421.
Pawełek K., 2008, Pełnienie roli ojca przez osadzonych mężczyzn, [in:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, (eds.) W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz.
Pawełek K., 2009, Powrót więźniów do społeczeństwa, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Sosnowski T., Wrześniewski K., Jaworowska A., Fecenec D., 2011, STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Published : 2021-09-24


Friedrich, W. (2021). A Polish adaptation of Self-Stigma of Individuals with Criminal Records – SSICR. Resocjalizacja Polska, (21), 363–380. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.21

Wiola Friedrich  wiola.friedrich@gmail.com
University of Silesia in Katowice  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.