Self-determination among inmates serving prison sentences in selected systems: the role of temporal orientation and self-control skillsAbstract

The aim of the study was to examine how convicts’ self-determination – the sense of directing one’s own actions and taking responsibility for them – is influenced by the system of serving the sentence (the programmed intervention system and the regular system), the ability to self-control and the temporal orientation. A correlational study was conducted (N=91; plain system N=54; programmed intervention system N=37). Emmons’ Personal Strivings Questionnaire (Emmons, 1998) was used to measure the self-determination, self-control skills were measured using Kuhl’s Action Control Scale (ACS-90) in the Polish adaptation by Marszał-Wiśniewska (2002), and temporal orientation was assessed using Zimbardo’s Time Perspective Inventory (ZTPI) (Zimbardo and Boyd, 2011), in the Polish adaptation of Sobol-Kwapińska, Przepiórka and Zimbardo (2016). Contrary to predictions, there was no significant effect of the sentence serving system on convicts’ self-determination. The effect of future time orientation was also found to be insignificant. In contrast, the significant effects of self-control ability and present-fatalistic orientation were confirmed. Low self-control skills result in present-fatalistic orientation, which in turn negatively affects self-determination. The results of the study confirm that the achievement of the important social rehabilitation goal of arousing the will to change in the convict by shaping subjectivity and agency should rely to a large extent on influencing such characteristics of the convicts’ personality as their self-control skills and temporal orientation.


Keywords

imprisonment; self-determination theory; temporal orientation; self-control skills

Bajcar B., 2002, Wskaźniki czasu psychologicznego, „Przegląd Psychologiczny”, t. 45, nr 4.
Bramska M., Kiryluk M., 2002, Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 37, 33–49.
Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk.
Emmons R. A., 1998, The psychology of ultimate concerns, Guilford Press, New York.
Gulla B., Tucholska K., Wysocka-Pleczyk M., 2015, Indywidualna perspektywa czasowa osób skazanych na kary izolacyjne – implikacje dla oddziaływań resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 10, 41–54.
Grolnick W. S., Ryan R. M., 1987, Autonomy in children’s learning: an experimental and individual difference investigation, „Journal of Personality and Social Psychology”, 52(5), 890.
Hayes A.F., 2018, Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Second Edition, Guilford Press, New York.
Hirschi T., 2004, Self-control and crime, [w:] Handbook of self-regulation. Research, Theory and Applications,(red.) R. F. Baumeister, K. D. Vohs, Guilford Press, New York.
Kodeks Karny Wykonawczy z 6.06.1997, Dz. U. Nr 90, poz. 557. Pobrane z: prawo. sejm.gov.pl.
Kodeks Karny z 6.06.1997, Dz. U. Nr 88, poz. 553. Pobrane z: prawo.sejm.gov.pl.
Kuhl J., 2000, A functional-design approach to motivation and self-regulation: The dynamics of personality systems interactions, [w:] Handbook of self-regulation, (red.) M. Boekaerts, P. R. Pintrich, M. Zeidner, Academic Press: San Diego.
Kwieciński A. (red.), 2013, Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
Langer E., 1983, The Psychology of Control, Sage Publications, Beverly Hills.
Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk.
Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Marszał-Wiśniewska M., 2002, Adaptacja Skali Kontroli Działania J. Kuhla (ACS-90), „Studia Psychologiczne”, t. 40, z. 2.
Mischel W., 2014, Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
Moller A. C., Deci E. L., 2010, Interpersonal control, dehumanization, and violence: A self-determination theory perspective, „Group Processes & Intergroup Relations”, 13(1), 41–53.
Popiołek K., 2010, Percepcja czasu – czas codzienny i czas życia, [w:] Czas w życiu człowieka, (red.) K. Popiołek. A. Chudziecka-Czupała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Preacher K.J., Hayes A.F., 2008, Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple models, „Behavior Research Methods”, 40(3), 879–891.
Próchniak P., 2010, Orientacja temporalna jako wyznacznik radzenia sobie przez osoby wykonujące ryzykowną pracę, [w:] Czas w życiu człowieka, (red.) K. Popiołek, A. Chudziecka-Czupała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Ryan R. M., Connell J. P., 1989, Perceived locus of causality and internalization: examining reasons for acting in two domains, „Journal of Personality and Social Psychology”, 57(5), 749.
Ryan R. M., Deci E. L., 2000, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, „American Psychologist”, 55, 68–78.
Ryan R. M., Deci E. L., 2004, Autonomy Is No Illusion: Self-Determination Theory and the Empirical Study of Authenticity, Awareness, and Will, [w:] Handbook of Experimental Existential Psychology, (red.) J. Greenberg, S. L. Koole, T. Pyszczynski, Guilford Press, New York.
Sobol-Kwapińska M., Przepiórka A., Zimbardo P., 2016, The structure of time perspective: Age-related differences in Poland, Time & Society, 28(1), 5–32.
Stańdo-Kawecka B., 2000, Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
Stańdo-Kawecka B., 2016, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach – uwagi krytyczne, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 39, s. 109–131.
Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Szymanowski T., Migdał J., 2014, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
Tucholska K., 2005, Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, t. 8, nr 2.
Vohs K. D., Baumeister R. F., 2004, Understanding self- regulation: an introduction, [w:] Handbook of self-regulation. Research, Theory and Applications, (red.) R.F. Baumeister, K. D. Vohs, Guilford Press, New York.
Wach T., 2016, Planowanie „własnej przyszłości” przez recydywistów a kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych, „Rozprawy Społeczne”, t. 10, nr 4, s. 13–19.
Zabłocka M., Francuz P., 2006, Wpływ zmiennych osobowych na decyzję o sprawowaniu kontroli w sytuacjach odpowiedzialności, „Przegląd Psychologiczny”, t. 49, nr 1, s. 37–61.
Zimbardo P., Boyd J., 2011, Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Published : 2021-09-23


Piotrów, E., & Kadzikowska-Wrzosek, R. (2021). Self-determination among inmates serving prison sentences in selected systems: the role of temporal orientation and self-control skills. Resocjalizacja Polska, (21), 329–344. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/369

Ewa Piotrów  ewa.piotrow@apsl.edu.pl
Pomeranian University in Słupsk  Poland
Romana Kadzikowska-Wrzosek 
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland, Faculty in Sopot  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.