Work of former prisoners – opportunities and limitationsAbstract

Work is one of the basic forms of adult people’s activity. It is a universal and ambiguous concept that is interpreted in a myriad of ways. Working in prison, before being discharged from it, is very significant as well. It enables one to gain material goods useful when being imprisoned; it also prepares inmates to life outside of prison. In the penitentiary practice, there is a number of programs that promote employment and prepare prisoners to the reality of living outside of prison. Oftentimes, having employment is the only chance for the prisoners to return to the society. The process is fostered if the prisoner is given help during their stay in prison and directly after being released. The people leaving prison encounter many difficulties, including the ones related to the searching for and getting a job. The difficulties in finding employment are often related to the fact that employers have aversion to the criminal past of the former prisoners and do not trust them. This aversion is frequently caused by the fact that former prisoners are not accustomed to working in a systematic and honest way, and that their qualifications are generally very low. Many authors indicate the need to build a collaborative network aimed at helping and supporting the people released from prisons.


Keywords

work; work of prisoners; preparing for employment; work of former prisoners

Bańka A., 1996, Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini s.c, Poznań.
Fidelus A., 2019, Pomoc społeczna opuszczających więzienia – propozycje rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia skazanych, „Roczniki Pedagogiczne”, 11(47).
Furmanek W., 2006, Zarys humanistycznej teorii pracy, IBE, Warszawa.
Gerlach R., 2010, Edukacja w perspektywie końca pracy, [w:] Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 1, red. Z. Wiatrowski, I. Pyrzyk, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczna-Ekonomiczna, Włocławek.
Gerlach R., 2012, Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Gerlach R., 2016, Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4(95).
Gerlach R., 2017, Edukacja zawodowa w kontekście dyskursu o przyszłości, [w:] Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy, (red. nauk.) R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Gerlach R., 2018, Marginalizacja i wykluczenie – przyczyny i zapobieganie, „Problemy Profesjologii”, nr 2.
Gerlach R., 2019, Organizacja przyszłości w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej i społeczeństwa 5.0., [w:] Sekrety organizacji. Barwy codzienności, (red.) R. Tomaszewska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Gerlach R., 2020, Edukacja dla zatrudnienia w pierwszych dekadach nowego millennium, [w:] Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji, (red.) R. Tomaszewska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa.
Giddens A., 2009, Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Iwanowska A., 2013, Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
Jaroszewska M., 2019, Resocjalizacyjne konteksty kształcenia zawodowego skazanych, czyli kilka słów o wzbudzaniu w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanej postawy, „Roczniki Pedagogiczne”, 11(47).
Kołakowski L., 2004, Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Laborem exercens, 1996, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Arche”, Gdańsk.
Miłkowska G., Sobański S., 2017, Sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne, „Dyskursy Młodych Andragogów”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Mydłowska B., 2019, Uwarunkowania i trudności kształcenia zawodowego więźniów w Polsce, „Roczniki Pedagogiczne”, 11(47).
Pindel E., 2009, Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności, [w:] Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne,(red.) A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Pomoc społeczna świadczona osobom opuszczającym zakłady karne. Informacja o wynikach kontroli 2019, NIK, Warszawa.
Rifkin J., 2003, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Służba Więzienna, 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
Solak A., 2004, Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Toffler A., 2007, Szok przyszłości, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Przeźmierowo.
Wilsz J., 2008, Praca jako wartość ze względu na zaspokajanie ludzkich potrzeb, [w:] Wartości w pedagogice pracy, (red.) B. Baraniak, IBE, ITE Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom.
Wołk Z., 2000, Kultura pracy, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, Sulechów.
Standing G., 2011, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic.
Suchodolski B., 1983, Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa.

Published : 2021-09-23


Gerlach, R. (2021). Work of former prisoners – opportunities and limitations. Resocjalizacja Polska, (21), 267–284. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/366

Ryszard Gerlach  gerlach@ukw.edu.pl
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.