Pedagogical and educational activities of front-line police officers – district officers through the prism of results of nationwide research 2019–2020


Abstract

In this article, the authors search for an answer to the question as part of a nationwide project which is being implemented. The project was introduced in two editions (2017 and 2019 years). The research was carried out on the entire population of districts in Poland. The project was part of the campaign conducted under the patronage of the Ministry of Internal Affairs and Administration, entitled “Dzielnicowy bliżej Nas”. It assumed the promotion of a new formula of performing district service. The authors promote the concept of a district street worker. In the article, they answer, among others, whether the role of the district head should be to carry out tasks in the field of social prevention and what factors make it difficult for district workers to work in the area of social prevention.


Keywords

Keywords: police; safety of local communities; district policeman; social prevention

Klonowska I., 2018, Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków.
Klonowska I., Stawnicka J., 2018, Rola dzielnicowego w działaniach profilaktycznych Policji. Analiza badań krzyżowych. Perspektywa społeczno-pedagogiczno-psychologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
Klonowska I., Stawnicka J., 2018, Płeć determinantem różnicującym pracę dzielnicowego. Analiza badań krzyżowych. Ujęcie społeczno-pedagogiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
Klonowska I., Stawnicka J., 2018, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
Klonowska I., Stawnicka J., 2017, Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej z perspektywy działań edukacyjno-wychowawczych, Wydawnictwo CSP, Legionowo.
Klonowska I., Stawnicka J., 2017, Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych, Wydawnictwo CSP, Legionowo.
Klonowska I., Stawnicka J., 2018, Rola pedagogiczno-wychowawcza Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – nowej formy dialogu społeczności lokalnej z Policją, „Resocjalizacja Polska”, 16, s. 79–92.
Lasocik Z., 2011, Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Stawnicka J., 2013, Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Stawnicka J., Klonowska I., 2016, Strategie komunikacji wewnętrznej w Policji. Założenia projektu badawczego, „Kwartalnik Policyjny”, nr 1.
Stefański M., 2007, Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
Stefański M., 2012, Prewencyjno-edukacyjne działania Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.
Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP poz. 26).
Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP poz. 12).

Published : 2021-09-23


Klonowska, I., & Stawnicka, J. (2021). Pedagogical and educational activities of front-line police officers – district officers through the prism of results of nationwide research 2019–2020. Resocjalizacja Polska, (21), 227-246. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.14

Iwona Klonowska  iwonaklonowska76@interia.pl
Police Academy in Szczytno  Poland
Jadwiga Stawnicka 
Jerzy Kukuczka Academy  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.