Grit as a resource conducive to compliance with the rules during the Covid-19 pandemic in the group of young women and men – resocialization inspirations


Abstract

The article presents connections of grit and its two factors – perseverance of effort and consistency of interests, with a propensity to follow the rules and recommendations established by the government during the Covid-19 pandemic. The presented results are based on data collected during the study carried out in a group of 275 secondary school students from the Podlaskie voivodeship. Research tools included an original questionnaire for measuring the functioning of youth during the Covid-19 pandemic and a Polish adaptation of A. Lee Duckworth’s Short Grit Scale (SGS) by P. Wyszyńska (Wyszyńska et al. 2017). The obtained results indicate correlations of grit and, in particular, perseverance of effort with the propensity to comply with epidemic recommendations in the group of female respondents. No statistically significant correlations were found in the group of male respondents. This suggests that the grit factor may be among the important personal resources contributing to prosocial behavior, which should be capitalized in the course of taking preventive measures and resocialization practice addressed to the group of young women.


Keywords

grit; adherence to rules; resocialization; prosocial behavior; youth

Bartkowicz Z., 2008, Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Lublin.
Błachut J., 2001, Płeć a przestępczość, [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Prof. T. Hanauska, (red.) J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
Credé M., Tynan M.C., Harms P.D., 2017, Much ado about grit: A meta-analytic synthesis of the grit literature, „Journal of Personality and Social Psychology”, 113(3), 492–511, https://doi.org/10.1037/pspp0000102.
Datu J.A., King R.B., Valdez J.P., Eala M.S.M., 2018, Grit is Associated with Lower Depression via Meaning in Life among Filipino High School Students, „Youth & Society”, https://doi.org/10.1177/0044118X18760402
Datu J.A., Valdez J.A., King R.B., 2016, Perseverance Counts but Consistency Does Not! Validating the Short Grit Scale in a Collectivist Setting, „Current Psychology”, 35(1), 121–130, https://doi.org/10.1007/s12144-015-9374-2.
Datu J.A., Yuen M., Chen G., 2018, The triarchic model of grit is linked to academic success and well-being among Filipino high school students, „School Psychology Quarterly”, 33(3), 428–438, https://doi.org/10.1037/spq0000234.
Duckworth A.L., Peterson C., Matthews M.D., Kelly D.R., 2007, Grit: Perseverance and passion for long-term goals, „Journal of Personality and Social Psychology”, 92(6), 1087–1101, https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087.
Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the short grit scale (grit-s). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166–174. https://doi.org/10.1080/00223890802634290
Eskreis-Winkler L., Duckworth A.L., Shulman E.P., Beal S., 2014, The grit effect: Predicting retention in the military, the workplace, school and marriage, „Frontiers in Psychology”, 5, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00036.
Fidelus A., 2012, Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Jarczyńska J., 2011, Wspomaganie procesu budowania prężności u dzieci i młodzieży zagrożonej rozwojem zespołu zachowań problemowych poprzez wzmacnianie relacji z rodzicami, [w:] Resilience: teoria, badania, praktyka, (red.) W. Junik, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa.
Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa.
Junik W., 2011, Zjawisko resilience – wybrane problemy metodologiczne, [w:] Resilience: teoria, badania, praktyka, (red.) W. Junik, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa.
Kirchgasler Ch., 2018, True Grit? Making a Scientific Object and Pedagogical Tool, „American Educational Research Journal”, 55(4), 693–720, https://doi.org/10.3102/0002831217752244.
Konaszewski K., Kolemba M., Niesiobędzka M., 2019, Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students, „Current Psychology”, https://doi.org/10.1007/s12144-019-00363-1.
Konaszewski K., Niesiobędzka M., Kolemba M., 2019, Social and personal resources and adaptive and non-adaptive strategies for coping with stress in a group ally maladjusted youths, „European Journal of Criminology”, https://doi.org/10.1177/1477370819895977.
Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa.
Kozaczuk F., 2009, Determinanty skutecznej resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców, [w:] Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 318–330.
Kroeber H.L., 2012, Osobowość prospołeczna – dlaczego zachowanie zorientowane na współpracę i normę stanowi o normalności?, „Psychiatria po Dyplomie”, 9(1), 33–38.
Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., 2015, Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2(19), 7, https://doi.org/10.12775/PBE.2014.019.
Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Opora R., 2012, Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych, „Probacja”, 3, 67–81.
Pospiszyl K., 2007, Plusy i minusy współczesnych oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, (red.) A. Rejzner, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa, s. 21–25.
Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna: Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Shechtman N., DeBarger A.H., Dornsife C., Rosier S., Yarnall L., 2013, Promoting grit, tenacity, and perseverance: Critical factors for success in the 21st century, United States Department of Education, Office of Educational Technology.
Szałański J., 2008, Kryteria i mierniki efektywności resocjalizacji, [w:] Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 21–28.
Szczepanik R., 2010, „Płeć” resocjalizacji. Typ narracji w kształceniu pedagogów resocjalizacyjnych, „Kultura i Edukacja”, 2 (76).
Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Tang X., Wang M.J.J., Salmela-Aro K., 2019, Building Grit: The Longitudinal Pathways between Mindset, Commitment, Grit, and Academic Outcomes, „Journal of Youth and Adolescence”, 48(5), 850–863, https://doi.org/10.1007/s10964-019-00998-0.
Urban B., 2008, Ocena rezultatów resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, t. 1: Teoria i praktyka pedagogiczna, (red.) J.M. Stanik, B. Urban, PWN, Warszawa.
Urban B., 2012, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, PWN, Warszawa.
Vainio M.M., Daukantaitė D., 2016, Grit and Different Aspects of Well-Being: Direct and Indirect Relationships via Sense of Coherence and Authenticity, „Journal of Happiness Studies”, 17(5), 2119–2147, https://doi.org/10.1007/s10902-015-9688-7.
Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Wyszyńska P., Ponikiewska K., Karaś D., Najderska M., Rogoza R., 2017, Psychometric Properties of the Polish Version of the Short Grit Scale, „Polish Psychological Bulletin”, 48(2), 229–236, https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0026.

Published : 2021-09-23


Kolemba, M., & Bajkowski, T. (2021). Grit as a resource conducive to compliance with the rules during the Covid-19 pandemic in the group of young women and men – resocialization inspirations. Resocjalizacja Polska, (21), 191-205. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.12

Marcin Kolemba  m.kolemba@uwb.edu.pl
University of Bialystok  Poland
Tomasz Bajkowski 
University of Bialystok  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.