Sense of Coherence and Stress-Coping Styles in the Group of Maladjusted Youth


Abstract

The objective of the article is the answer to the question if the level of the sense of coherence is linked with stress-coping styles in the group of subjects. It was assumed that in the group of maladjusted youth the sense of coherence would positively correlate with stress-coping strategies based on problem-solving and looking for social contacts, whereas negatively with strategies based on emotion display. The research employed the Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) Questionnaire. In the group of maladjusted youth, correlation coefficients indicate a moderate, positive relationship of the sense of coherence and its three components: a sense of comprehensibility, a sense of manageability and a sense of meaningfulness with a task-focused style. There was also a positive correlation between the general sense of coherence and looking for social contacts. Statistically significant correlation coefficients were also obtained between the emotion-focused style and the general sense of coherence and its three components.

Keywords

sense of coherence; youth; social maladjustment

Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Endler N.S., Parker J.D.A., 1994, Assessment of Multidimensional Coping: Task, Emotion and Avoidance Strategies, „Psychological Assessment”, 6.

Endler N.S., Parker J.D.A., 1992, Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation., „Journal of Personality and Social Psychology”, 58(5).

Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K., 2001, Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności, „Przegląd Psychologiczny”, 44(3).

Kasperek-Zimowska B., Chądzyńska M., 2011, Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii, „Psychiatria Polska”, 45(5).

Kosińska-Dec K., Jelonkiewicz I., 1997, Poczucie koherencji a style radzenia sobie, „Psychologia Wychowawcza”, 3.

Lazarus R.S., 1986, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”, 3.

Lazarus R.S., 1993, Coping theory and research: Past present and future, „Psychosomatic Medicine”, 55.

Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York.

Masten A.S., Obradovic J., 2006, Competence and resilience in development, „Annals New York Academy of Sciences”, 1094.

Nowak B.M., 2012, Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Płaczkiewicz B., Tucholska S., 2009, Poczucie koherencji a zachowania zaradcze młodzieży, „Studia Psychologica”, 9.

Rynkiewicz-Andryśkiewicz M., Andryśkiewicz P., Curyło M., Czernicki J., 2014, Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych, „Medical Review”, nr 4.

Zboralski K., Gernand A., Orzechowska A., Talarowska M., 2010, Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze, „Postępy Dermatologii i Alergologii”, t. 27, nr 2.

Published : 2017-01-29


Konaszewski, K. (2017). Sense of Coherence and Stress-Coping Styles in the Group of Maladjusted Youth. Resocjalizacja Polska, (12), 163-172. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.11

Karol Konaszewski 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.