Social readaptation of former convicts. Discussions around the project implemented in Lubuskie Province


Abstract

The article focuses on activities supporting the functioning of former convicts in the social space. Referring to the assumptions of creative resocialisation, it was recognised that the process of readaptation initiated in the course of isolation must be continued after leaving the prison and as such, it should include: independent development of former convicts, building relationships with their social environment, their professional, cultural and educational activity, responsibility and self-determination. The indicated procedural guidelines suggest individualisation of social rehabilitation as well as cooperation of many specialists and institutions. Having taken all of the above into account, the effectiveness of the project: «Coordination of the process of social and professional readaptation of individuals leaving penitentiary institutions in the Lubuskie Province» was discussed. The aim of the study was to identify the strengths and weaknesses of the project as expressed in the narratives of guardians of convicts who had left penitentiary institutions and had been enrolled in the project. The main research question was formulated in the following manner: What are the strengths and weaknesses of the project in terms of positive readaptation of prisoners after leaving their penitentiary institution? The study used a method of individual interviews with 18 randomly selected guardians of former convicts. As a result of the analysis, it was recognised that the project had filled in the empty space between institutions with intensified social, soft and professional support. It also was recognised as an alternative to the insofar relatively poor practice of supporting former prisoners’ personal development, self-image and retraining potential.


Keywords

social readaptation; readaptation project; creative resocialisation; social support for former convicts

[1] Ambrozik A., 2007, Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Resocjalizacja: teoria
i praktyka pedagogiczna, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, PWN, Warszawa.
[2] Bałandynowicz A., 2006, Teoria i praktyka probacji a resocjalizacja skazanych z udziałem społeczeństwa, „Prokuratura i Prawo”, nr 9, s. 5–32.
[3] Dziedzic K., 2009, Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne,
(red.) A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 91–100.
[4] Górka-Strzałkowska A., 2009, Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, (red.) A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 125–133.
[5] Kacprzak A., Kudlińska I., 2014, Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
[6] Karaszewska H., Silecka E., 2009, W stronę readaptacji społecznej skazanych, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, (red.) A. Jaworska,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 149–166.
[7] Kieszkowska A., 2009, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, „Probacja”, nr 2, s. 99–110.
[8] Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Editions Spotkania, Warszawa.
[9] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
[10] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[11] Konopczyński M., 2010, Resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, [w:] Marczak M., Pastwa-Wojciechowska B., Błażek M., Wiedza. Doświadczenie. Praktyka. Interdyscyplinarne
spojrzenie na problemy społeczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 135–146.
[12] Machel M., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.
[13] Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
[14] Mańka J., Ornacka K., 2010, Problemy readaptacji osób opuszczających zakłady karne, „Praca Socjalna”, nr 6.
[15] Miłkowska G., 2010, Dostrzec w skazanym człowieka, [w:] O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania „Patronatu”, (red.) T. Szymanowski, Stowarzyszenie
Penitencjarne „Patronat”, s. 31–40.
[16] Miłkowska G., Sobański S., 2017, Sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 18, s. 131––144.
[17] Ostrowska K., 2008, Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
[18] Pawela A., 1997, Resocjalizacja recydywistów w systemie nadzoru ochronnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[19] Pindel E., 2009, Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, (red.) A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 101–110.
[20] Pomoc społeczna świadczona osobom opuszczającym zakład karny. Raport NIK (2019), NIK, Warszawa.
[21] Pospiszyl K., 1998, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[22] Sobczyszyn U., 2009, Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, [w:] Zagadnienia readaptacji
społecznej skazanych, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 125–138.
[23] Szczepańska-Szczepaniak A.M., 2015, Długoterminowa kara pozbawienia wolności – cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania, „Probacja”, nr 3, s. 123–142.
[24] Szymanowska A., 2006, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu
skuteczności, (red.) H. Machel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Published : 2020-11-01


Łukasik, J. M., & Nowosad, I. (2020). Social readaptation of former convicts. Discussions around the project implemented in Lubuskie Province. Resocjalizacja Polska, (19), 273–295. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.17

Joanna Małgorzata Łukasik 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Poland
Inetta Nowosad 
Uniwersytet Zielonogórski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.