The Role of Non-governmental Organizations in Providing Post- penitentiary Assistance in Poland and Germany – History and Present


Abstract

The article presented a historical perspective of the activity of Polish and German solutions in post-penitentiary assistance. Furthermore, it refers to present activities carried out in both countries. The author presented selected non-governmental organizations engaged in activities for former convicted in both countries, and against this background, proposed the implementation of some German solutions in Poland.

Keywords

post-penitentiary assistance; rehabilitation; non-governmental organizations

Badelt C., 1997, Zielsetzungen und Inhalte des ‘Handbuchs der Nonprofit Organisation, Stuttgart.

Góra W., 1989, Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, nr 2.

Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani: więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, PWN, Warszawa.

Kieniewicz S., 1983, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.

Krzemiński Z., 2008, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kunz Ch., 2003, Auswirkungen von Freiheitsentzug in einer Zeit des Umbruchs. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Mönchengladbach.

Niewiadomska I., Chwaszcz J., 2010, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?, Wyd. „ Tekst”, Lublin.

Nowak B.M., 2014, Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe, „Resocjalizacja Polska”, nr 7.

Nowak B.M., 2015, Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Resocjalizacja Polska”, 10.

Ostrowska K., 2013, Doświadczenie, perspektywy, ograniczenia w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. „Forum Penitencjarne”, dodatek specjalny, Warszawa.

Pawlak K., 1995, Więziennictwo polskie w latach 1918–1939, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

Pawlak K.,1997, Za kratami więzień i drutami obozów (zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

Pędowski K., 1993, O ratowaniu ludzi, Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT, Warszawa.

Potocki K., 1929, Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracyi i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskiém, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, (red.) Bugajski Z., Związek Pracowników Więziennych, Warszawa.

Schauz D., 2008, Strafen als moralische Besserung: eine Geschichte der Straffälligenfürsorge 1777–1933, Oldenbourg Verlag, München.

Schwind H.D., Blau G., 1988, Strafvollzug in der Praxis: Eine Einführung in die Probleme und Realitäten des Strafvollzuges und der Entlassenenhilfe, Berlin.

Statut Galicyjskiego Stowarzyszenia Opieki nad Uwolnionymi Więźniami, 1881, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, nr 19.

Szymanowski T., 2010, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Ustawy Towarzystwa Pomocy dla Wychodzących z Zakładów Więziennych, 1882, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 6.

Weitemeyer B., 2014, Eine neue Gemeinnützigkeit? Organisations- und Rechtsformen von Nonprofit-Organisationen, [w:] Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Quo vadis?, (red.) Zimmer A.E., Simsa R., Springer Fachmedien, Wiesbaden.

Wollasch A., 1991, Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder (1988-1945). Ein Beitrag zur Geschichte der Jugend- und Gefährdetenfürsorge in Deutschland, Freiburg.

Woźniakowska D. (współpr. P. Bugno, M. Łagodziński, P. Nasiłowski), 2006, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena z punktu widzenia organizacji pozarządowych Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Zbyszewska Z., 1983, Ministerstwo polskiej biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Warszawie 1909–1944, PIW, Warszawa.
Źródła internetowe

Abhängigkeit, http://johanneswerk.de/de/fachthemen/abhaengigkeit.html [dostęp: 19.03.2016].

Balon K., Hesse W., 2010, Standaryzacja a system świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech, Salzgitter/Berlin http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Niemcy.pdf [dostęp: 2.03.2016].

Seitz N., Kiel R. i in., 2001, Erster Periodischer Sicherheitsbericht, Bundesministerium der Justiz http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/erster_periodischer_sicherheitsbericht_langfassung_de.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 2.03.2016].

Standardy Beccaria dla zapewnienia jakości projektów prewencji kryminalnej. Rada Prewencyjna Landu Dolna Sakosonia, http://www.beccaria-standards.net/Media/Beccaria-Standards-polnisch.pdf [dostęp: 19.03.2016].

http://drk-wohlfahrt.de/uploads/tx_ffpublication/deutsches-rotes-kreuz-wohlfahrtspflege-2008.05.pdf [dostęp: 8.03.2016]

http://gnd-ev.de/wordpress/ [dostęp: 9.03.2016].

http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/Leitlinien_Straffaelligenhilfe_14-01-14_QM.pdf [dostęp: 3.03.2016].

http://www.caritas-brandenburg.de/aspe_shared/form/download.asp?nr=378740&form_typ=115&ag_id=2898&action=load [dostęp: 19.03.2016].

http://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/arbeitsbereiche/straffaelligenhilfe/straffaelligenhilfe [dostęp: 4.03.2016].

http://www.caritas.de/glossare/einrichtungen-und-dienste [dostęp: 4.03.2016].

http://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/haft/papa-im-gefaengnis/dein-papa-ist-ja-gar-nicht-auf-montage [dostęp: 4.03.2016].

http://www.der-paritaetische.de/verband/wir-ueber-uns/ [dostęp: 7.03.2016].

http://www.diakonie-fuer-bielefeld.de/straffaellige/familienhilfe-haft.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/ueber_uns/diakonie/gebaerdensprache/index.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/leitlinien.html [dostęp: 8.03.2016].

http://www.dw-osl.de/unsere-einrichtungen/straffaelligenhilfe/anlaufstelle-fuer-straffaellige.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.ehrenamt-im-strafvollzug.de/muenchen.htm [dostęp: 9.03.2016].

http://www.obdachlosenhilfe-die-bruecke.de/ [dostęp: 15.03.2016].

http://www.paritaet-nrw.org/content/angebote_fuer_mitglieder/fachberatung/straffaelligenhilfe/index_ger.html [dostęp: 7.03.2016]

http://zwst.org/de/zwst-ueber-uns/selbstdarstellung/ [dostęp: 7.03.2016].

https://www.awo.org/wir-ueber-uns/zahlen-und-fakten/ [dostęp: 3.03.2016].

Maelicke B., Rückfallquoten sind unverändert hoch, Süddeutsche Zeitung, 17. Juni 2012, http://www.sueddeutsche.de/panorama/probleme-der-resozialisierung-aus-dem-knast-ins-entlassungsloch-1.1414170-2 [dostęp: 19.03.2016].

Portrait der BAG-S, http://www.bag-s.de/ueber-bag-s/portrait/ [dostęp: 9.03.2016].

www.baylgb.de/ [dostęp: 9.03.2016].

www.freiehilfe-berlin.de (dostęp: 6.03.2016].

Published : 2017-01-29


Kubala, M. (2017). The Role of Non-governmental Organizations in Providing Post- penitentiary Assistance in Poland and Germany – History and Present. Resocjalizacja Polska, (12), 41-57. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.04

Małgorzata Kubala 
Pedagogium Warsaw School of Education and Social Sciences  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.