Rehabilitation pedagogy towards (re)socialization of youth in the „augmented reality”. Commentary on the phenomenon of empathy and aggression on the Internet


Abstract

The presented article is an attempt to signal a new problem posing a challenge for contemporary rehabilitation educators. In a rapidly changing social reality, a face to face social
interaction is increasingly being reduced in favor of contacts averaged by digital technology. The question arises whether this phenomenon can be used in rehabilitation work with the
supervised persons, and above all, if there any prerequisites for carrying out rehabilitation activities in cyberspace, for example using online social media.


Keywords

rehabilitation pedagogy; socialization; rehabilitation; aggression; empathy; Internet; „augmented reality”; „virtual world”; empirical research

[1] Aronson E. (red.), 2000, Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, PWN, Warszawa.
[2] Aronson E., Wieczorkowska G., 2001, Kontrola naszych myśli i uczuć, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.
[3] Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. zbiorowe, Zysk i S-Ka, Poznań.
[4] Barron F., 1969, Creative Person and creative process, Holt Reinehart and Winston Inc., New York.
[5] Baumeister R.F. (red.), 1986, Public self and private self, Springer-Verlag, New York.
[6] Bovet T., 1928, Instynkt walki, tłum. M. Górska, Nasza Księgarnia, Warszawa.
[7] Bruner J.S., 1978, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PWN, Warszawa.
[8] Dollard J., Miller N.R., 1967, Osobowość i psychoterapia, PWN, Warszawa.
[9] Drat-Ruszczak K., 2000, Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, GWP, Gdańsk.
[10] Eliasz H., 1980, O sposobie rozumienia pojęcia empatii, „Przegląd Psychologiczny”, nr 3.
[11] Frączek A., 1977, Referat z IV Konferencji ISSBP, Włochy.
[12] Frączek A., Kofta M., 1975, Frustracja i stres psychologiczny, PWN, Warszawa.
[13] Frączek A., Zumkley H. (red.), 1993, Socjalizacja a agresja, IP PAN, WSPS, Warszawa.
[14] Freud Z., 1976, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa.
[15] Freud Z., 1999, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
[16] Giddens A., 2006, Socjologia, PWN, Warszawa.
[17] Goffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir, GWP, Gdańsk.
[18] Goffman E., 2011, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
[19] Goldman N., 2001, Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Warszawa.
[20] Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
[21] Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych, UMCS, Lublin.
[22] Grzywacz-Kaczyńska M., 1971, Rola empatii w psychoterapii i wychowaniu, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, nr 1–2.
[23] Jones E.E., 1990, Interpersonal perception, Freeman, New York.
[24] Katz J., 1963, Empathy if nature and uses, The Frae Press of Gleucor, London.
[25] Kelly G.,1963, A theory of personality. The psychology of personal constructs, Norton co, New York.
[26] Kłoskowska A., 1972, Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa.
[27] Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, Warszawa.
[28] Konopczyński M., 2007, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
[29] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[30] Krahe B., 2005, Agresja, GWP, Gdańsk.
[31] Lewicki A., 1968, Psychologia kliniczna w zarysie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
[32] Łukaszewski W., 1974, Osobowość, struktura i funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa.
[33] Łukaszewski W., 1984, Szanse rozwoju osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[34] Mead G.H., 1975, Umysł, osobowość, społeczeństwo, tłum. L. Wolińska, PWN, Warszawa.
[35] Miller R., 1981, Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, PWN, Warszawa.
[36] Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[37] Reykowski J., 1979, Motywacja, osobowość a postawy społeczne, PWN, Warszawa.
[38] Roth D.L., Harris R.N., Snyder C.R., 1988, An individual differences measure of attributive and repudiative factics of favorable self-presentation, „Journal of Social and Clinical Psychology”, No. 6.
[39] Stryker Sh., 1980, Granice wpływu rodziny na socjalizację dzieci, „Przegląd Humanistyczny”, nr 182–183.
[40] Sullivan C.E., Grant M.Q., 1957, The Development of interpersonal Maturity: Aplications to Delinquensy, „Psychiatry”, No. 20.
[41] Szmukier T., 1989, Z rozważań nad regulacyjną rolą empatii, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4.
[42] Tesser A., Felson R.B., Suls J.M., 2004, Ja i tożsamość, tłum. A. Karolczak, GWP, Gdańsk.
[43] Tice D.M., 1992, Self-concept change and self-presentation the looking glass self is a magnifying glass, „Journal of Personality and Social Psychology”, No. 63.
[44] Wilson J.Q., 1993, The moral sense, Free Press, New York.
[45] Wojciszke B., 2004, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
[46] Znaniecki F., 2001, Socjologia wychowania, PWN, Warszawa.

Published : 2020-11-01


Konopczyński, M. (2020). Rehabilitation pedagogy towards (re)socialization of youth in the „augmented reality”. Commentary on the phenomenon of empathy and aggression on the Internet. Resocjalizacja Polska, (19), 9-33. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.02

Marek Konopczyński 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.