Paweł Kozłowski, Values, Goals and Life Plans of Socially Maladjusted Youth, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2016, pp. 208


Abstract
Harwas-Napierała B., 2002, Wykorzystywanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w odniesieniu do rodziny, [w:] Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, (red.) B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Kaszyński K., 1994, Świat wartości moralnych w zmieniającym się ładzie społecznym, [w:] Edukacja aksjologiczna, t. 1: Wymiary, kierunki, uwarunkowania, (red.) K. Olbrycht, Katowice.
Konopczyński M., 2017, Pedagogika resocjalizacyjna – w poszukiwaniu nowych kontekstów teoretycznych i aplikacyjnych, „Studia Pedagogiczne”, 50.
Matusewicz C., 1975, Psychologia wartości, PWN, Warszawa.
Obuchowska I., 2001, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, (red.) B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa.
Szewczuk W., 1990, Psychologia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Tenbruck F.H., 1996, Jugend und Gesellschaft, [w:] Socjologiczne teorie młodzieży, wprowadzenie (red.) H.M. Griese, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Published : 2019-03-07


Wirkus, Łukasz. (2019). Paweł Kozłowski, Values, Goals and Life Plans of Socially Maladjusted Youth, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2016, pp. 208. Resocjalizacja Polska, (17), 183–189. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.14

Łukasz Wirkus  lukasz.wirkus@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.