The probation officer in view of a socialised social rehabilitation system


Abstract

The article shows a jurisdictional- correctional model of the functioning of the Polish probation system, despite the fact that on its foundation in 1919 and in the current attempts to improve it we emphasize primarily its social rehabilitation and protection functions, the implementation of which should be embedded in the environment of the probationer, while all social forces are used forming this environment. Hence the postulated in this article need for communalization and integration of the actions of probation officers with various components of social participation environments of probationers.


Keywords

probation; social rehabilitation and protective functions of probation; socialization; communalization; integration of probation actions

[1] Buchmat P., 2010, Podstawowe zadania kuratorów sadowych, [w:] Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, (red.) D. Wójcik, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[2] Czapów C., S. Jedlewski, 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.
[3] Jedynak T., 2008, Ustawa o kuratorach sądowych – „konstytucja” kuratorskiej służby sądowej, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis®, Warszawa 2008.
[4] Konopczyński M., 2006, Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[5] Kowalski S., 1973, System wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1.
[6] Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, 2010, (red.) D. Wójcik, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[7] Liszke W., 2008, Wychowawczo-zapobiegawcza funkcja dozoru, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis®, Warszawa.
[8] Marody M., A. Giza-Poleszczuk, 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[9] Paparozzi M., M. Demichelle, 2010, Amerykańskie służby probacji i zwolnienia warunkowego, „Probacja” 1.
[10] Thomas W.I., F. Znaniecki, 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 4, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
[11] Tyszka Z., 1963, Rola kuratora sądowego w resocjalizacji przestępców. Studium Socjologiczno- psycho-społeczne, UAM, Poznań.
[12] Wnuk-Lipiński E., 2005, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCOLAR, Warszawa.
[13] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 2008, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis®, Warszawa.
[14] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, 2018, (red.) K. Stasiak, Wolters Kulwer, Warszawa.

Published : 2019-03-07


Ambrozik, W. (2019). The probation officer in view of a socialised social rehabilitation system. Polish Journal of Social Rehabilitation, (17), 23–33. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.03

Wiesław Ambrozik 
Adam Mickiewicz University, Poznań  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.