Court Probation in Poland. Potential and Limitations


Abstract

The article deals with the personal and social potential of court probation in Poland. It shows how probation officers can apply methods of creative social rehabilitation in their professional work, by supporting the development of cognitive and creative structures of their wards by means of implemented strategies and methodological recommendations based on the assumptions of the heuristic concept.


Keywords

Court probation; personal potentials; social potentials; scientific potentials; creative social rehabilitation; professional identity; methodological recommendations; methodological strategies; cognitive and creative structures in the process of social rehabilitation

[1] Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[2] Czapów C., 1978, 1980, Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa.
[3] Giddens A., 2006, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
[4] Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, MEN-Editions Spotkania, Warszawa.
[5] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
[6] Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji, Pedagogium, Warszawa.
[7] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[8] Kopaliński W., 2003, Słownik mitów i tradycji kultury, Rytm, Warszawa.
[9] Nęcka E., 2005, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
[10] Pytka L., 1986, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, UW, Warszawa.
[11] Pytka L, 2005, Pedagogika resocjalizacyjna, APS, Warszawa.
[12] Urban B., 2000, Zachowania dewiacyjne młodzieży, UJ.
[13] Wacquant I., 2009, Więzienia nędzy, przeł. M. Kozłowski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
[14] Zacharuk T., 1991, Udział i powiązania czynników biopsychicznych, socjokulturowych i sytuacyjnych w genezie nieprzystosowania społecznego uczniów, praca doktorska, WSPS, Warszawa.

Published : 2019-03-07


Konopczyński, M. (2019). Court Probation in Poland. Potential and Limitations. Polish Journal of Social Rehabilitation, (17), 7–22. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.02

Marek Konopczyński 
University of Bialystok  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.