Professor Gościmierz Geras – Memory and Introduction to Understanding Issues in the Area of Correctional Psychology


Abstract

The aim of this article is to promote Professor Gościmierz Geras’ contribution to scientific research on correctional psychology and his impact on the further development of our general knowledge on human nature. Insights, concepts and theories developed, among others, by the Professor, should continue to be the source of inspiration for studies based on updated knowledge, but also respecting previous contributions. Finding out about man in extreme or unusual circumstances still seems to be a challenge if one does not look at human actions holistically. We perceive prisoners too often from the narrow context of tasks and functions without the broader knowledge of mechanisms which are at the root of their actions. Getting to know what we define as pathological, we also find the path to the healthy norm and even heroism.

Keywords

memory; correctional psychology; imprisonment syndrome; temptation; dignity

Bomba J., 2012, Dziedzictwo Kępińskiego, “Psychoterapia”, no. 4 (163).

Ciosek M., 1993, Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warsaw.

Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., 2016, Psychologia penitencjarna, PWN, Warsaw.

Czapiński J., 2004, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warsaw.

Fredrickson B.L., 1998, What Good are Positive Emotions?, “Review of General Psychology”, no. 2.

Geras G., 1993, Refleksje psychologiczne Sołżenicyna w “Archipelagu Gułag”, “Studia Philosophiae Christianae”, no. 29/2.

Geras G., Ślaski S., Woźniak W., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, [in:] Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na ATK, (eds.) Bielecki J., Krokos J., Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegp, Warsaw.

Goffman E., 1962, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Garden City.

Goffman E., 2006, Charakterystyka instytucji totalnych, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, (eds.) Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.

Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Gulla B., Tucholska K., 2007, Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, “Studia z Psychologii w KUL”, Vol. 14.

Jarosz M., 1982, Lekarz psychiatra i jego pacjent, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw.

Kępiński A., 1972, KZ-syndrom. Próba syntezy, [in:] Rytm życia, (eds.) Kępiński A., Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kępiński A., 2014, Rymt życia, Wydawnictwo Literackie, Warsaw.

Kępiński A., Orwid M., 1962, Z psychopatologii „nadludzi”. Uwagi na marginesie autobiografii Rudolfa Hössa, “Przegląd Lekarski”, 1a.

Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warsaw.

Pastwa B., Geras G., 1992, Lęk jako czynnik determinujący charakter i stopień udziału w podkulturze więziennej, “Przegląd Więziennictwa Polskiego”, Vol. 2–3.

Pastwa-Wojciechowska B., 1994, Zadania i rola psychologa w praktyce penitencjarnej, [in:] Młodzież a współczesne patologie i dewiacje społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja, (eds.) Kawula S., Machel H., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Peterson C., Park N., 2007, Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki, [in:] Psychologia pozytywna w praktyce, (eds.) Linley A., Joseph S., PWN, Warsaw.

Pirożkow W.F., 1987, Oddziaływanie izolacji społecznej na psychikę skazanego, [in:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, (eds.) Hołyst B., Wydawnictwo Prawnicze, Warsaw.

Poklek R., 2010, Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Centralny Ośrodek Służby Więziennej, Kalisz.

Seligman M.E.P., 2005, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Poznań.

Trzebińska E., 2008, Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.

Zimbardo Ph., 2008, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warsaw.

Published : 2016-12-13


Pastwa-Wojciechowska, B. (2016). Professor Gościmierz Geras – Memory and Introduction to Understanding Issues in the Area of Correctional Psychology. Resocjalizacja Polska, (11), 9-23. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.02

Beata Pastwa-Wojciechowska 
University of Gdańsk  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.