New Fashion, New Trends - the Modern Aspect of Tattoos in Prison CreativityAbstract

The article is concerning the phenomenon of the prison’s tattoo. It is possible to recognize that the modern freedom tattoo in Poland is going through his “growth” what was initiated since 1989, and for the new millennium he started being treated as arts at the highest artistic level. In consequence of above-mentioned, the prison’s tattoo started evolving also. In through of the transmission concept, prisoners are moving all patterns from the freedom to the prison environment and there they are adapting them to the prevailing conditions. Therefore, broaching problems are oscillating around of the traditional symbolism of prison’s tattoos and them modern “faces”, too. In the article was described the histories adumbration, as well as meaning of prisoner who doing tattoos in penal institutions, who’s position – considering of the interest of aesthetic tattoo among prisoners – is appreciably grew.


Keywords

the prison’s tattoo; the prison’s subculture; the reasons for bodies decorating; the symbolism and functions of tattoos; the prison’s artist; the fashion in prisons

Bojarski R., Trzaska D., 2000, Krótka historia tatuażu, cz. 1, „Tatuaż – Ciało i Sztuka”, nr 1.
Braun-Falco O., Plewig G., Wolff H.H., Burgdorf W.H.C., 2004, Dermatologia, t. 2, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
Ciosek M., 2007, System komunikacji więźniów, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.
Gołąbek E., 2005, Inwazja przekłuwaczy ciał. Wychowawcze problemy tatuażu i piercingu u nastolatków, „Horyzonty Wychowania”, nr 4.
Jamrożek M., Komunikacja w podkulturze przestępczej – tatuaż, Izba Dziecka KRP, Kielce (materiały niepublikowane; źródło: archiwum własne).
Jelski A., 1993, Tatuaż, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa.
Lew-Starowicz Z., 2004, Encyklopedia erotyki, „Muza”, Warszawa.
Lombroso C., 1891, Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej, t. 2, tłum. Popławski J.L., Warszawa.
Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Przybyliński S., 2007, Dziara, cynkówka, kolka – zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Przybyliński S., 2011, (Nie)egalitarny świat więziennych tatuaży – egzemplifikacja erotycznych „dziar”, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, (red.) Przybyliński S., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Snopek M., 2009a, Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Snopek M., 2009b, Tatuaż jako forma komunikacji w podkulturze więziennej (komunikat z badań), [w:] Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, (red.) Gabzdyl J., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz.
Snopek M., 2009c, Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, t. 2, (red.) Przybyliński S., Wajsprych D., Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.
Snopek M., 2011a, Tatuaż kryminalny drogą ku wolności, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, (red.) Przybyliński S., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Snopek M., 2011b, Tatuaż wolnościowy i kryminalny jako czynnik ryzyka marginalizacji społecznej, [w:] Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, (red.) Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
Snopek M., 2012, Naznaczanie ciała w środowisku więziennym – tradycyjne i współczesne rozumienie kryminalnych dziar, [w:] Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, (red.) Snopek M., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
Tarczyński D., 1997, Zrozumieć człowieka z wyglądu. Psychologia ubioru, Studio Astropsychologii, Białystok.
Wentland T., 1994, Tatuaż w więzieniu dla młodocianych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 8.

Published : 2015-07-28


Snopek, M. (2015). New Fashion, New Trends - the Modern Aspect of Tattoos in Prison Creativity. Resocjalizacja Polska, (9), 69-95. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/174

Mariusz Snopek 
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.