Cognitive Distortions and their Restructuring in the Social Rehabilitation Process of Socially Maladjusted AdolescentsAbstract

In the light of the cognitive concepts significant cause of adaptation problems are maladaptive cognitive distortions consisting in assigning significance your experience as inaccurate or skewed. Identification of cognitive distortions in unsocial individuals allows resocialization educators identify the causes of their problems in the process of adaptation to environmental conditions and to understand the nature of their social functioning. At the same time allows you to adjust the methods of resocialization influence for committed distortion.


Keywords

social maladjustment of youth; cognitive distortions; cognitive restructurization

Alford B.A., Beck A.T., 2005, Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa.
Barriga A.Q., Gibbs J.C., Potter G.B., Liau A.K., 2005, Kwestionariusz „Jak Myślę” (HIT). Podręcznik, Instytut Amity, Warszawa.
Beck A.T., Freeman A., Davis D.D., 2005, Terapia poznawcza zaburzeń osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Ellis A., 1999, Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwalej, GWP, Gdańsk.
Goleman D., 2013, Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Górski S., 1985, Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa.
Jarymowicz M., 2001, Czy jesteśmy egoistami?, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości, (red.) Kofta M., PWN, Warszawa.
Leahy R.L., 2008, Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
LeDoux J., 2000, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań.
Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Padesky Ch.A., Greenberger D., 2004, Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Pervin L.A., 2002, Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
Seligman M.E.P., Reivich K., Jaycox L., Gillham J., 1997, Optymistyczne dziecko, Media Rodzina, Poznań.
Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Published : 2015-07-28


Mudrecka, I. (2015). Cognitive Distortions and their Restructuring in the Social Rehabilitation Process of Socially Maladjusted Adolescents. Resocjalizacja Polska, (9), 13-25. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/170

Irena Mudrecka 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.