Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji

Małgorzata J. Zuber, Edward W. Greenberg, Linda M. Williams

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.12

Abstrakt


Teoria neutralizacji Greshama Sykes’a i Davida Matzy (1957, s. 699) zakłada, że przestępcy nieustannie próbują reintegrować się ze społeczeństwem poprzez psychologiczne uznanie swoich dewiacyjnych zachowań za właściwie normatywne, przy użyciu ,,wymówek” nazwanych technikami neutralizacji. Sykes i Matza wyróżnili pięć takich technik: kwestionowanie odpowiedzialności, kwestionowanie szkody, kwestionowanie ofiary, potępianie potępiających oraz odwoływanie się do wyższych racji. Autorzy początkowo skupiali się na szerszym rozumieniu zjawiska neutralizacji niż na zgłębianiu funkcjonowania poszczególnych technik, które wyróżnili. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, które techniki neutralizacji są najczęściej używane oraz w jakich okolicznościach (przy popełnieniu jakich przestępstw) neutralizacja jest najbardziej efektywna. Za pomocą planu czynnikowego sondażu diagnostycznego, który objął grupę studentów z Polski i ze Stanów Zjednoczonych ustalono, iż stosowalność neutralizacji różni się w zależności od użytej techniki i od okoliczności oraz że kwestionowanie odpowiedzialności stanowi najsilniejszą z technik.

Słowa kluczowe


neutralizacja; usprawiedliwienie; porównawcze; międzynarodowe; przestępstwo

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Akers R.L., 1985, Deviant Behavior: A Social Learning Approach, (3 ed.), Wadsworth, Belmont, CA.

Bandura A., 1999, Disengagement in the Perpetuation of Inhumanities, „Personality and Social Psychology Review”, no. 3 (3).

Benson M.L., 1985, Denying the Guilty Mind: Accounting for Involvement in White-Collar Crime, „Criminology”, nr 23.

Blalock H.M., 1964, Casual Inferences in Nonexperimental Research, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC.

Braithwaite J., 1989, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge.

Clarke R.G. i Cornish D.B, 1985, Modelling Offenders’ Decisions: A Framework for Research and Policy, (eds.) M. Tonry i N. Morris, „Crime and Justice: An Annual Review of Research”, nr 6, University of Chicago Press, Chicago.

Cohen A.K., 1955, Delinquent Boys: The Culture of the Gang, Free Press, Glencoe, IL.

Coleman J.W., 2002, The Criminal Elite: The Sociology of White-Collar Crime, (5 ed.), St. Martin’s, New York.

Cromwell P., Thurman Q., 2003, The Devil Made me do it: Use of Neutralizations by Shoplifters, „Deviant Behavior”, no. 24.

Ferraro K.J., Johnson J.M., 1983, How Women Experience Battering: The Process of Victimization, „Social Problems”, no. 30.

Gruber V., Schlegelmilch B.B., 2014, How Techniques of Neutralization Legitimize Norm- and Attitude-Inconsistent Consumer Behavior, „Journal of Business Ethics”, no. 121(1).

Higginson J.G., 1999, Defining, Excusing, and Justifying Deviance: Teen Mothers’ Accounts of Statutory Rape, „Symbolic Interaction”, no. 22.

Hirschi T., 1969, Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley.

Klockars C.B., 1974, The Professional Fence, The Free Press, New York, NY.

Li J., Wu J., 2012, Validating an indigenous scale measuring neutralization techniques among Chinese juvenile thieves, “Psychological Reports”, no. 111(3).

Matza D., 1964, Delinquency and Drift, John Wiley, New York.

Matza D., 1999, Delinquency and Drift, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.

Pitt R.N., 2010, Killing the Messenger: Religious Black Gay Men’s Neutralization of Anti-Gay Religious Messages, „Journal for the Scientific Study of Religion”, no. 49 (1).

Scully D., Marolla J., 1984, Convicted Rapists’ Vocabulary of Motive: Excuses and Justifications, „Social Problems”, no 31(5).

Sutherland E., 1947, Principles of Criminology, Lippincott, Philadelphia.

Sykes G., Matza D., 1957, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, „American Sociological Review”, no. 22(6).

Vieraitis L.M., Piquero N.L., Piquero A.R., Tibbetts S.G., Blankenship M., 2012, Do Women and Men Differ in Their Neutralizations of Corporate Crime?, „Criminal Justice Review”, no. 37(4).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.