Nawiązanie współpracy z amerykańską bazą czasopism EBSCO.

2020-04-27

Nawiązanie współpracy z amerykańską bazą czasopism EBSCO.

Z satysfakcją informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę licencyjną z EBSCO Publishing Inc. z siedzibą w Massachusetts w USA.

Jest to prestiżowa, amerykańska baza czasopism naukowych, w której indeksowany będzie półrocznik „Resocjalizacja Polska” 

Bazy EBSCO dostarczają wykwalifikowanym naukowcom i studentom dostęp do dziesiątek tysięcy pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo oraz głównych indeksów tematycznych. Zasoby obejmują wszystkie kluczowe obszary tematyczne, tj.: nauka i inżynieria, technologia, matematyka, sztuka i humanistyka, nauki społeczne, prawo i biznes.

Baza zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Azji, Oceanii, Europy i Ameryki Łacińskiej. 

New regulations for publishing articles

2019-11-02

Beginning in 2020, the Publisher of Polish Journal of Social Rehabilitation shall introduce new regulations for publishing scientific articles. The principles are described in the journal's Editorial Policy. We encourage you to get familiar with the content of the Editorial Policy.

.

Polish Journal of Social Rehabilitation” (Resocjalizacja Polska) was declared a 70 point journal

2019-10-22

In accordance with the Polish Ministry of Science and Higher Education communication of the 31 July 2019 concerning the listing of scientific journals and the number of points awarded for being published in these journals, the “Polish Journal of Social Rehabilitation” (Resocjalizacja Polska) was declared a 70 point journal.

We invite to publish in Resocjalizacja Polska the representatives of social sciences in disciplines other than pedagogy.

2019-10-22

We would like to inform you that in accordance with the interpretation of the Ministry of Science and Higher Education, the Constitution for Science does not limit the possibility of conducting research in various disciplines. Therefore, it leaves scientists full freedom to choose the scientific journals where they will publish the results of their research. This freedom is not limited by the assignment of disciplines to scientific journals.

It is permissible to publish in journals outside the discipline which they represent, provided that the condition of a substantive link between the content of the publication and the discipline is fulfilled. 

If the above condition is met, we would like to invite representatives of social sciences, whose scientific and research interests are related to more or less broadly interpreted area of social rehabilitation, to publish in Polish Journal of Social Rehabilitation.