Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Polska, Polska

Redaktor tematyczny

  1. dr hab. prof. UJK Anna Ewa Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Członek redakcji

  1. dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Polska
  2. dr hab. Maciej Muskała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Redaktor językowy

  1. dr Dorota Sadowska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Polska

Sekretarz redakcji

  1. mgr Izabela Kubicka, Fundacja Pedagogium, Polska