Redakcja

Rada naukowa

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Polska

prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

prof. Robert Agnew, Emory University, Department of Sociology, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Prof. Ph Dr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czechy

prof. George Nelson, Brigham Young University, Department of Theatre&Media Arts, Provo, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej