ABOUT
Polish Journal of Social Rehabilitation - biannual publication under patronage of the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences’ Social Rehabilitation Unit. The intention behind the Journal’s presence on the scientific landscape is to open up the achievements of Polish thought in social rehabilitation theory and practice to the national and international community and to various scientific and academic forums. As a unique scientific publication dedicated to its subject, the Journal plays an important role within the educational politics of the country. Cooperation of editors, authors and reviewers shall comply with the Code of Ethics of the Polish Journal of Social Rehabilitation. Since 2014 the Journal has been published in bilingual form with all articles published in English and in Polish, through donation of Ministry of Science and Higher Education. Since 2016 the on-line version of the Journal has been the original one.

ISSN: 2081-3767 e-ISSN: 2392-2656 DOI: 10.22432/rp 

 
Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo

ARTICLES ARE LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS:

CC_by / 4.0   
ISSN: 2081-3767 (Print) ISSN: 2392-2656 (Online) DOI: 10.22432


 
 

Polish Journal of Social Rehabilitation” (Resocjalizacja Polska) was declared a 70 point journal

2019-10-22

In accordance with the Polish Ministry of Science and Higher Education communication of the 31 July 2019 concerning the listing of scientific journals and the number of points awarded for being published in these journals, the “Polish Journal of Social Rehabilitation” (Resocjalizacja Polska) was declared a 70 point journal.

Zapraszamy do publikowania na łamach Resocjalizacji Polskiej przedstawicieli nauk społecznych w innych dyscyplinach niż pedagogika

2019-10-22

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konstytucja dla Nauki nie ogranicza możliwości prowadzenia badań w różnych dyscyplinach. Pozostawia zatem naukowcom pełną swobodę wyboru czasopism naukowych, w których będą publikowali wyniki swoich badań. Swobody tej nie ogranicza przypisanie dyscyplin do czasopism naukowych. Dopuszczone jest publikowanie w czasopismach spoza dyscypliny, którą się reprezentuje, przy czym musi być spełniony warunek związku merytorycznego treści publikacji z dyscypliną.  Przy zachowaniu powyższego warunku, zapraszamy do publikowania na łamach Resocjalizacji Polskiej przedstawicieli nauk społecznych w innych dyscyplinach niż pedagogika, których zainteresowania naukowo-badawcze  związane są z szerzej bądź węziej interpretowaną  przestrzenią resocjalizacyjną.


  • Polindex
  • BazHum
  • DOAJ
  • CEJSH
  • ICI Journals Master List
  • CEEOL
  • ERICH Plus

MNISW
70 punktów

Index Copernicus
94,61

Pobieranie

Full Issue