Numer 1 (2010), pp. 5-395

Artykuły

pdfSpis treści RP 1 (2010)

 1. Od Redakcji
  pdfRP 1 (2010) 5-6
 2. Resocjalizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rys historyczny, stan obecny
  Autor: Bronisław Urban, 2 (2011) 7-24
  pdfRP 1 (2010) 7-24
 3. Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj, dziś, jutro?
  Autor: Lesław Pytka, 2 (2011) 25-52
  pdfRP 1 (2010) 25-52
 4. Psychologia resocjalizacyjna w Uniwersytecie Łódzkim
  Autor: Jan Szałański, 2 (2011) 53-67
  pdfRP 1 (2010) 53-67
 5. Geneza i dokonania pedagogiki resocjalizacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim
  Autor: Adam Szecówka, 2 (2011) 68-81
  pdfRP 1 (2010) 68-81
 6. Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska – twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego
  Autor: Marek Konopczyński, 2 (2011) 82-108
  pdfRP 1 (2010) 82-108
 7. Czy pytanie o bezsens resocjalizacji ma sens?
  Autor: Beata Pastwa-Wojciechowska, 2 (2011) 109-120
  pdfRP 1 (2010) 109-120
 8. Wielopasmowa teońa resocjalizacji z udziałem społeczeństwa
  Autor: Andrzej Bałandynowicz, 2 (2011) 121-156
  pdfRP 1 (2010) 121-156
 9. Społeczność lokalna jako płaszczyma funkcjonowania systemu
  profilaktyczno-resocjalizacyjnego

  Autor: Wiesław Ambrozik, 2 (2011) 157-173
  pdfRP 1 (2010) 157-173
 10. Resocjalizacja penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych.
  Autor: Henryk Machel, 2 (2011) 174-192
  pdfRP 1 (2010) 174-192
 11. Humanistyczny wymiar penitencjarystyki
  Autor: Sławomir Sobczak, 2 (2011) 193-202
  pdfRP 1 (2010) 193-202
 12. Psychoanaliza a resocjalizacja (próba analizy wzajemnych powiązań)
  Autor: Kazimierz Pospiszyl, 2 (2011) 203-210
  pdfRP 1 (2010) 203-210
 13. Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności
  Autor: Robert Opora, 2 (2011) 211-220
  pdfRP 1 (2010) 211-220
 14. Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej
  Autor: Tamara Zacharuk, 2 (2011) 221-229
  pdfRP 1 (2010) 221-229
 15. Noty o Autorach
  pdfRP 1 (2010) 230-232
 16. Do Autorów
  pdfRP 1 (2010) 233-234
 17. Wyciąg z protokołu z posiedzenia założycielskiego Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
  pdfRP 1 (2010) 235-236