Numer 2 (2011), pp. 5-395

Artykuły

pdfSpis treści RP 2 (2011)

 1. Teleologia resocjalizacji: podstawy teoretyczno- prakseologiczne
  Autor: Sławomir Sobczak, 2 (2011) 11-24
  pdfRP 2 (2011) 11-24
 2. Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo- cywilizacyjnej
  Autor: Andrzej Bałandynowicz, 2 (2011) 25-52
  pdfRP 2 (2011) 25-52
 3. Dzieje kultur penalnych. Perspektywa integralnokulturowa
  Autor: Jarosław Utrat- Milecki, 2 (2011) 53-89
  pdfRP 2 (2011) 53-89
 4. Resocjalizacja penitencjarna- trzy uwarunkowania procesu
  Autor: Henryk Machel, 2 (2011) 91-107
  pdfRP 2 (2011) 91-107
 5. Konteksty pedagogiki penitencjarnej
  Autor: Paweł Szczepaniak, 2 (2011) 109-133
  pdfRP 2 (2011) 109-133
 6. Teoria kognitywno- behawioralna i interakcjonizm symboliczny w teorii resocjalizacyjnej
  Autor: Maciej Bernasiewicz, 2 (2011) 135-143
  pdfRP 2 (2011) 135-143
 7. Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata Kreślony więziennymi tatuażami
  Autor: Sławomir Przybyliński, 2 (2011) 145-158
  pdfRP 2 (2011) 145-158
 8. Rodzina w kryzysie złożonym- kontekst resocjalizacji
  Autor: Beata Maria Nowak, 2 (2011) 159-169
  pdfRP 2 (2011) 159-169
 9. Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji
  Autor: Hubert Kupiec, 2 (2011) 171-184
  pdfRP 2 (2011) 171-184
 10. Nieletni- nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji
  Autor: Justyna Kusztal, 2 (2011) 185-196
  pdfRP 2 (2011) 185-196
 11. Neurobiologiczne i psychospołeczne uwarunkowania racjonalności zachowań przestępczych- przegląd badań
  Autor: Przemysław Piotrowski, 2 (2011) 197-232
  pdfRP 2 (2011) 197-232
 12. GST- idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych
  Autorzy: Robert Agnew, Jacek Bylica, 2 (2011) 233-255
  pdfRP 2 (2011) 233-255
 13. Krótka interwencja profilaktyczna w grupie- konstruktywne wykorzystanie dysonansu poznawczego w profilaktyce dla grupy podwyższonego ryzyka na przykładzie programu „ Korektor”
  Autor: Krzysztof A. Wojcieszek, 2 (2011) 257-274
  pdfRP 2 (2011) 257-274
 14. Zaburzenia uwagi a niedostosowanie społeczne
  Autor: Robert Opora, 2 (2011) 275-286
  pdfRP 2 (2011) 275-286
 15. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich niedostosowanych społecznie- w kierunku dobrych praktyk
  Autor: Justyna Siemionow, 2 (2011) 287-297
  pdfRP 2 (2011) 287-297
 16. Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu penitencjarnego (zarys projektu badawczego)
  Autorzy: Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała, 2 (2011) 299-307
  pdfRP 2 (2011) 299-307
 17. Śmierć – jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja…
  Autor: Lesław Pytka, 2 (2011) 309-323
  pdfRP 2 (2011) 309-323
 18. Zmiana społeczna w perspektywie refleksji biograficznej
  Autor: Danuta Lalak, 2 (2011) 325-345
  pdfRP 2 (2011) 325-345
 19. Tożsamość w sieci. Perspektywa socjopedagogiczna
  Autorzy: Marek Konopczyński, Filip Konopczyński, 2 (2011) 347-358
  pdfRP 2 (2011) 347-358
 20. Chińska matka tygrysica
  Autor: Jacek Hołówka, 2 (2011) 359-370
  pdfRP 2 (2011) 359-370
 21. Recenzje
  2 (2011) 371-375
  pdfRP 2 (2011) 371-375
 22. Informacje i Wydarzenia
  2 (2011) 377-395
  pdfRP 2 (2011) 377-395