Numer 4 (2013), pp. 9-301

Artykuły

pdfSpis treści RP 4 (2013)

 1. Wstęp – Oblicza współczesnej resocjalizacji
  Autor: Marek Konopczyński, 4 (2013) 9-11
  pdfRP 4 (2013) 9-11
 2. Wielotorowość systemu resocjalizacji jako źródło jego kryzysu
  Autor: Wiesław Ambrozik, 4 (2013) 13-24
  pdfRP 4 (2013) 13-24
 3. Porażka systemu izolacyjnego a kształtowanie racjonalnej polityki kryminalnej w oparciu o środki probacyjne w Polsce
  Autor: Andrzej Bałandynowicz, 4 (2013) 25-46
  pdfRP 4 (2013) 25-46
 4. Kobiety wykorzystujące seksualnie dzieci. Geneza i możliwości resocjalizacji
  Autor:Małgorzata H. Kowalczyk, 4 (2013) 47-71
  pdfRP 4 (2013) 47-71
 5. Mobbing w praktyce penitencjarnej
  Autor: Miloslav Jůzl, 4 (2013) 73-81
  pdfRP 4 (2013) 73-81
 6. Działania artystyczne w więzieniu: konteksty, funkcje i przykłady zastosowań
  Autor: Przemysław Piotrowski, 4 (2013) 83-101
  pdfRP 4 (2013) 83-101
 7. Kształcenie resocjalizujące – specyfika i znaczenie procesu edukacji nieletnich niedostosowanych społecznie
  Autor: Justyna Siemionow, 4 (2013) 103-111
  pdfRP 4 (2013) 103-111
 8. Nowe instytucje prawne w angielskim systemie resocjalizacji nieletnich
  Autor: Maciej Muskała, 4 (2013) 113-129
  pdfRP 4 (2013) 113-129
 9. Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice)
  Autorzy: Agnieszka Barczykowska, Sonia Dzierzyńska-Breś, 4 (2013) 131-152
  pdfRP 4 (2013) 131-152
 10. Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u „młodych bezdomnych” w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera
  Autor: Małgorzata Michel, 4 (2013) 153-168
  pdfRP 4 (2013) 153-168
 11. Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi
  Autor:Andrzej Świerczek, 4 (2013) 169-178
  pdfRP 4 (2013) 169-178
 12. Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej
  Autor: Jana Chojecka, 4 (2013) 179-192
  pdfRP 4 (2013) 179-192
 13. Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych – wyniki badań własnych
  Autor: Dorota Kanarek-Lizik, 4 (2013) 193-213
  pdfRP 4 (2013) 193-213
 14. Więzienie a skazani młodociani
  Autor: Krzysztof Linowski, 4 (2013) 215-230
  pdfRP 4 (2013) 215-230
 15. Więzień długoterminowy w izolacji penitencjarnej
  Autor: Karolina Grudzińska, 4 (2013) 231-242
  pdfRP 4 (2013) 231-242
 16. Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych
  Autor: Hubert Kupiec, 4 (2013) 243-255
  pdfRP 4 (2013) 243-255
 17. Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników. Problem bezpieczeństwa personelu
  Autor: Piotr Chomczyński, 4 (2013) 257-273
  pdfRP 4 (2013) 257-273
 18. Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów sądowych
  Autor: Łukasz Kwadrans 4 (2013) 275-287
  pdfRP 4 (2013) 275-287
 19. Współczesne wymiary wolontariatu w perspektywie działalności koła naukowego młodych wolontariuszy
  Autorzy: Tomasz Sosnowski, Emilia Wołyniec, Natalia Zielińska, 4 (2013) 289-298
  pdfRP 4 (2013) 289-298
 20. Recenzja pracy zbiorowej po redakcją W. Ambrozika, A. Kieszkowskiej, Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna
  Autor: Karol Konaszewski, 4 (2013) 299-301
  pdfRP 4 (2013) 299-301
 21. Informacje i Wydarzenia
  Autorzy: Maciej Muskała, Michał Sieradzan, Sonia Dzierzyńska-Breś, Stanisław Lewandowski, 4 (2013) 303-310
  pdfRP 4 (2013) 303-310